Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 8 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 24 лютого о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати освітньої діяльності в осінньому семестрі 2021-2022 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

2. Про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачів ВО ОС магістра у 2021-2022 навчальному році – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

3. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.6 Наукова та інноваційна діяльність (задача 1 Розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень; задача 2 Впровадження результатів наукових досліджень; задача 3 Створення наукового та інноваційного простору) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Стан організаційної та координаційної діяльності щодо працевлаштування студентів і випускників ДонНУЕТ – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

5. Про затвердження освітньо-професійних програм відокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» – доповідач директор Краматорського коледжу Кравцов О.О.

6. Рекомендація до друку наукових видань – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

8. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2021-2022 н.р. – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Виконання рішень Вченої ради за лютий 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

476 разів прочитано