Записи

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського вітає здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеню «магістр» денної форми здобуття вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» з успішним захистом кваліфікаційних робіт! Захист відбувся 15.12.2021 р.

Публічний захист кваліфікаційних робіт супроводжувався використанням сучасних інформаційних технологій (презентаційних програм тощо). Виступи магістрантів були на найвищому професійному рівні. Кваліфікаційні роботи відрізнялись не лише елементами наукової новизни, а й практичним спрямуванням, чим викликали жваву дискусію та цікаві запитання членів екзаменаційної комісії, на які магістри давали аргументовані, змістовні відповіді.

Також, слід відмітити, що публічний захист кваліфікаційної роботи здобувача ВО Медун А. здійснювався англійською мовою.

Атестаційна комісія дійшла висновку, що магістерські роботи виконані на високому науково-методичному рівні, що є результатом злагодженої роботи, наполегливості та відповідальності здобувачів та їх наукових керівників.

Вітаємо студентів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського вітає здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеню «магістр» денної форми здобуття вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

Захист відбувся 15.12.2021 р. Представлені на захист кваліфікаційні роботи мали не лише теоретичне спрямування, а й практичну цінність, адже магістранти вже працюють за спеціальністю. Тому в своїх роботах вони використовували реальні практичні матеріали та вже набутий досвід. Також, слід відмітити, що публічний захист кваліфікаційної роботи здобувача ВО Євдокімової Д. здійснювався англійською мовою.

Вітаємо студентів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві!

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського вітає здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеню «магістр» заочної форми здобуття вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» з успішним захистом кваліфікаційних робіт! Захист відбувся 11.12.2021 р.

Перед початком заходу випускників привітав голова екзаменаційної комісії, начальник управління економіки Криворізької міської ради Гришечко А.В., який побажав вдалого захисту магістерських робіт й упровадження напрацьованих доробок майбутній професійній діяльності.

Кожна доповідь супроводжувалась дискусією щодо представленої в ній проблематики, запитаннями та актуальними коментарями. Здобувачі продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, володіння матеріалом та арсеналом сучасних методів наукових досліджень.

Атестаційна комісія дійшла висновку, що магістерські роботи виконані на високому науково-методичному рівні, що є результатом злагодженої роботи, наполегливості та відповідальності здобувачів та їх наукових керівників.

Бажаємо вам творчої наснаги, удачі в рішенні задач будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень.

Сподіваємося на наше подальше плідне співробітництво і можливість привітати вас ще з безліччю прийдешніх перемог!

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського вітає здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеню «магістр» заочної форми здобуття вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» з успішним захистом кваліфікаційних робіт! Захист відбувся 11.12.2021 р. Велика пошукова робота магістрантів, аналіз значної кількості сучасних наукових джерел, ґрунтовне вивчення обраної проблеми та впевнене представлення одержаних результатів атестаційній комісії, засвідчили їх високий рівень професійної компетентності, глибоке розуміння обраної проблеми, що ще раз підтвердило тезу про те, що тільки цілеспрямований пошук і правильний вибір допоможуть отримати бажаний результат.

Бажаємо вам творчої наснаги, удачі в рішенні задач будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень.

Сподіваємося на наше подальше плідне співробітництво і можливість привітати вас ще з безліччю прийдешніх перемог!

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Навчально-науковий інститут економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського вітає здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеню «магістр» заочної форми здобуття вищої освіти освітньої програми «Менеджмент» з успішним захистом кваліфікаційних робіт! Захист відбувся 10.12.2021 р. На захисті здобувачі показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували сучасні наукові підходи і на високому рівні представили результати самостійно отриманих результатів.

Бажаємо вам творчої наснаги, удачі в рішенні задач будь-якої складності, успіхів у реалізації найсміливіших рішень.

Сподіваємося на наше подальше плідне співробітництво і можливість привітати вас ще з безліччю прийдешніх перемог!

В Університеті Туган-Барановського активно проходить захист кваліфікаційних робіт

9 грудня 2021 року в навчально-науковому інституті готельно-ресторанного бізнесу та туризму відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт зі спеціальностей:

  •  076 “Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність”
  • 241 «Готельно-ресторанна справа» заочної форми навчання.

Із гордістю повідомляємо, що всі здобувачі груп зГРС-20М та зПТБД-20м успішно захистили свої кваліфікаційні роботи!

Тематика магістерських робіт охоплювала:

  • за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність”, ОП “Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність” – сучасні питання діяльності підприємницьких та торгівельних структур (управління активами та прибутком підприємств тощо, шляхи розвитку торгівлі на регіональному рівні),
  • за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», ОП «Готельно-ресторанний бізнес» – сучасні дослідження ринку готельних та ресторанних послуг України, питання підвищення ефективності функціонування субєктів готельно-ресторанного бізнесу (автоматизація управління ресторанного підприємства як засіб підвищення ефективності).

Бажаємо нашим випускникам професійних успіхів і досягнень у подальшому житті!!!

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

В Університеті Туган-Барановського активно продовжується захист кваліфікаційних робіт студентів-магістрів.

Захист кваліфікаційної роботи англійською мовою на здобуття ступеня вищої освіти “Магістр” за освітньою програмою “Менеджмент”. Здобувач вищої освіти Д’яченко Віталина Андріївна. Керівник : д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та бізнесу Хаврова К.С.

Університет Туган-Барановського інформує: захист кваліфікаційних робіт

Університет Туган-Барановського вітає магістрів заочної форми навчання ОП «Ресторанні технології» спеціальності 181 «Харчові технології» з успішним захистом кваліфікаційних робіт!
З 8 по 9 грудня 2021 року в Університеті Туган-Барановського проходили захисти випускових кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» заочної форми здобуття вищої освіти.
Студентами були представлені результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під пильним керівництвом досвідчених науковців. Тематика кваліфікаційних робіт була достатньо різноманітною та відображала сучасні напрямки й інновації у ресторанному бізнесі. Здобувачі показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували сучасні наукові підходи і на високому рівні представили результати самостійно отриманих результатів.
Голови та члени Екзаменаційних комісій відзначають високий рівень виконання кваліфікаційних робіт та підготовки усіх здобувачів освіти. Бажаємо магістрам вдалого працевлаштування та стрімкого кар’єрного зростання!

Університет Туган-Барановського бажає успіхів на захисті кваліфікаційних робіт!

Університет туган-Барановського інформує: з 3 грудня 2021 року в Університеті розпочинається захист кваліфікаційних робіт  здобувачів вищої освіти, ступінь: магістр.

Адміністрація Університету Туган-Барановського, Навчально-наукові інститути та викладачі бажають успіхів студентам-магістрам на захисті кваліфікаційних робіт.