Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Про результати опитування за анкетою SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 07.11.2022 по 11.11.2022 із використанням сервісу Microsoft Forms.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів «5» та «4» бали, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».

За результатами аналізу анкет встановлено, що:

– 82,3% здобувачів ВО повністю задоволені освітнім середовищем в Університеті, яке є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, 27,7% надали відповідь, що скоріше задоволені;

– 88,2% здобувачів ВО повністю задоволені оперативністю реагування Адміністрацію Університету на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті, 11,8% – скоріше задоволені;

– 100% опитаних здобувачів ВО повністю задоволені рівнем дотримання санітарно-гігієнічних норм Університеті;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені забезпеченням дотримання в Університеті норм протипожежної безпеки;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені забезпеченням на території Університету громадської безпеки і порядку;

– 82,3% здобувачів ВО повністю задоволені забезпеченням в Університеті доброго стану приміщень для проведення занять та високого рівня оснащення сучасною технікою, 27,7 % здобувачів ВО відповіли, що скоріше задоволені;

– 88,2% здобувачів ВО повністю задоволені ефективністю системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті, 11,8% – скоріше задоволені;

– 94,1% здобувачів ВО повністю задоволені доступністю до інформаційних ресурсів за ОП програмі «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Університеті, 5,9 % здобувачів ВО відповіли, що скоріше задоволені;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені доступністю Інтернет-ресурсів Університету для здобувачів вищої освіти;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені доступністю інформації щодо проведення запланованих заходів в Університеті;

– 94,1% здобувачів ВО повністю задоволені рівнем можливості потрапити на особистий прийом до директора ННІ, 0,9 % здобувачів ВО відповіли, що скоріше задоволені;

– 76,5% здобувачів ВО повністю задоволені ефективністю вирішення директором ННІ питань здобувачів ВО, 25,5 % здобувачів ВО відповіли, що скоріше задоволені;

– 82,3% здобувачів ВО повністю задоволені ефективністю наявної в Університеті система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, 27,7 % здобувачів ВО відповіли, що скоріше задоволені;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені створеними в Університеті умовами для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені рівнем доступності в Університеті інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені якістю інфраструктури для людей з особливими потребами;

– 76,5% здобувачів ВО повністю задоволені оперативністю Адміністрації Університету у вирішенні питань здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, 25,5 % здобувачів ВО відповіли, що скоріше задоволені;

– 100% здобувачів ВО повністю задоволені наявними в Університеті ефективними процедурами врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій.

Таким чином, результати опитування здобувачів ВО ОП «Туризм» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства (протокол № 4 від 21.11.2022 р.) прийнято рішення продовжувати комунікацію зі студентами щодо з’ясування їх потреб та інтересів щодо зручності, безпечності та якості освітнього середовища. У разі виникнення конкретних побажань здобувачів спряти їх врахуванню.

181 разів прочитано