Записи

Вітаємо студенток Університету Туган-Барановського із призначенням академічної стипендії Президента України

Привітання МОРОЗ В., БУРАК Єіз призначенням академічної стипендії Президента України у ІІ семестрі 2022/2023н.р 

Дирекція, науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму ДонНУЕТ вітає наших дівчат МОРОЗ Вікторію (181 «Харчові технології»), БУРАК Єлизавету (242 «Туризм») здобувачів 4-х курсів, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, із призначенням академічної стипендії Президента України у ІІ семестрі 2022/2023н.р:  

Бажаємо нашим дівчаткам Вікторії та Єлизаветі успіхів і злетів у навчанні, на наукових нивах у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського!  

Від дирекції ННІРГБТ  ДонНУЕТ 

«ДонНУЕТ в обличчях»: туризм, як складова життя

Герой сьогоднішнього інтерв’ю – випускник Університету Туган-Барановського 2021, освітньої програми “Туризм” – Огур Володимир. Він зазначає, що знання, отримані в Університеті Туган-Барановського, необхідні і важливі для діяльності. Володимир працює туристичним гідом і екскурсоводом.

Read more

Участь Університету Туган-Барановського у Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення»

Участь Університету Туган-Барановського у Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення»

21 березня 2023 року викладачі та студенти кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Університету Туган-Барановського взяли участь у Міжнародному туристичному форумі «Туризм в Україні: виклики та відновлення».

Організаторами Форуму виступили кафедра регіоналістики і туризму КНЕУ у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Державним агентством розвитку туризму України, Асоціацією готельних об’єднань та готелів міст України, Херсонським державним аграрно-економічним університетом та Батумським державним університетом імені Шота Руставелі (Грузія).

Мета форуму: формулювання візії та окреслення шляхів повоєнного відновлення українського туризму.

Основними тематичними напрямами форуму були:

1. Наслідки військової агресії росії для розвитку туризму: міжнародний, національний і регіональний аспекти.

2. Вітчизняний туроперейтинг: нові формати діяльності та турпродукти в умовах воєнного стану.

3. Трансформація підприємств готельного господарства в післявоєнний час.

4. Візія та стратегії повоєнного відновлення українського туризму.

5. Удосконалення публічного управлінняв сфері туризму у повоєнний період.

6. Міжнародний досвід відбудови туристичного сектору після збройних конфліктів та катастроф.

7. Новітні тенденції розвитку міжнародних туристичних ринків: уроки для України.

8. Місце України у майбутньому світовому туристичному просторі: наслідування поширених практик та площадка для інновацій.

9. Шляхи удосконалення системи професійної освітидля галузітуризму та сфери гостинності.

У заході взяли участь вітчизняні та міжнародні експерти з розвитку туризму, народні депутати України, керівники Державного агентства розвитку туризму України, управлінь туризму обласних державних адміністрацій та міст України, викладачі та науковці українських вишів.

Колектив кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Університету Туган-Барановського висловляє вдячніть за можливість долучитися до обговорення таких актуальних проблем!

Відновлюємо туризм та HoReCA разом!

Університет Туган-Барановського долучився до вебінару на тему “Інновації у готельних продажах” від Олександра Чорного

16 березня 2023 року здобувачі Університету Туган-Барановського спеціальностей “Готельно-ресторанна справа”, “Туризм”, “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Маркетинг”, Менеджмент”, “Харчові технології” бакалаврського та магістерського рівня долучилися до вебінару на тему “Інновації у готельних продажах” від Олександра Чорного, сертифікованого бізнес-тренера, керівника та засновника Smart Education Hotel School.
Майбутні бакалаври та магістри мали можливість засвоїти цікаву і корисну інформацію щодо особливостей комунікацій готелю, сучасних інструментів управління продажами. Особливо цінним є виконання практичних вправ щодо управління продажами готелю.
В рамках Меморандуму про співпрацю до лекції також долучилися викладачі та здобувачі Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету.
Впевнені, що набуті знання сприятимуть підвищенню рівня науково-теоретичної та професійної підготовки наших здобувачів ВО.

Колектив ДонНУЕТ та студентство дякує Олександру Чорному  за бажання ділитися своїм досвідом та з нетерпінням чекає на нові зустрічі!

Освітня програма “Туризм” очима студентів Університету Туган-Барановського

Освітня програма «Туризм» відкриває широкий спектр привабливих перспектив карʼєрного розвитку.Ви можете стати ким завгодно: від фахівця туристичної галузі до продавця мрій та вражень! Ось декілька варіантів, обери свій шлях! 

 • Екскурсознавець 
 • Туризмознавець 
 • Фахівець із гостинності в місцях розміщення 
 • Фахівець із готельної справи 
 • Фахівець із санаторно-курортної справи 
 • Екскурсовод 
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 
 • Організатор подорожей (екскурсій) 
 • Менеджер з туризму 
 • Організатор туристичної і готельної діяльності 
 • Фахівець із готельного обслуговування 
 • Фахівець із розвитку сільського туризму 
 • Фахівець із туристичного обслуговування 
 • Фахівець з організації дозвілля 
 • Фахівець з туристичної безпеки 
 • Агент з організації туризму 
 • Робітник з надання послуг у сфері сільського туризму 

Причини вивчати Туризм в Університеті Туган-Барановського: 

 • Самостійний вибір не менше 25% професійних навчальних дисциплін 
 • Вивчення двох іноземних мов 
 • Широкий спектр закордонних стажувань та практик. 
 • Підготовка до вступу в магістратуру 
 • Гарні перспективи роботи 

Акредитація освітньої програми «Туризм» в Університеті Туган-Барановського

Акредитація освітньої програми

Відповідно до наказу від 16 лютого 2023 року №310-Е Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського з 06.03.2023 р. по 08.03.2023 р. буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 242 «Туризм» освітньої програми «Туризм» за першим рівнем вищої освіти.

Бажаючих висловити свою думку з приводу зазначеної освітньої програми запрошуємо приєднатися до відкритої зустрічі з експертами в Zoom, що відбудеться 7 березня 2023 об 11:00, за посиланням https://us05web.zoom.us/j/89181663159?pwd=dDlCVW1mR3E5bi9SUjNWREwrYlVlQT09

Ідентифікатор конференції: 891 8166 3159

Пароль: 2023

Результати анкетного опитування за формою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Результати анкетного опитування за формою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Опитування ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» проводилось у формі онлайн-опитування 21.11-25.11.2022 із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– розподіл відповідей на запитання анкети «Чи відомо Вам про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ?» наступний: «Так» – 68%, «Скоріше так» – 18%, «Важко відповісти» – 18%;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ?» були: «Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» – 43%, «Так, я голосую на виборах до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ» – 68%;

– при відповіді на запитання «На Вашу думку, чи достатньо особисто Вам інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ?» 62% опитуваних відповіли «Так», 18% – «Скоріше ні», 18% – «Важко відповісти»;

– 81% респондентів зазначили, що усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування?», 12,5% відповіли «важко сказати», 6% обрали відповідь «скоріше згоден/згодна;

– відповіді здобувачів на питання анкети «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом» розподілилися таким чином: 50% – «повністю згоден/згодна»; 33,2% – «важко відповісти», 16,6 – «повністю не згоден»;

– 81% респондентів зазначили, що адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, 19% надали відповідь «Важко відповісти»;

– 50% студентів, які взяли участь в опитування зазначили, що «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє вирішенню актуальних проблем Університету», 16,6 відповіли «скоріше згоден/згодна; 16,6 – «повністю не згоден/згодна», 16,6 – «важко сказати»;

– на запитання «Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування» респонденти дали наступні відповіді: «важко відповісти» – 81% респондентів; 19% – «згоден/згодна»;

– на запитання «Адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування)» були отримані наступні відповіді: «повністю згоден/згодна» – 62%, «важко відповісти» – 25%; «важко сказати, згоден (згодна), чи ні» – 12,5%;

– на запитання «Студенти ДонНУЕТ бажають брати участь у діяльності студентського самоврядування» отримані відповіді: «важко відповісти» – 12,5%; «скоріше не згоден/згодна» – 62%, «повністю згоден/згодна» – 25%;

– отримані відповіді на питання: «У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо)» розподілились наступним чином: «важко відповісти» – 62% респондентів; «повністю згоден/згодна» – 25%; «скоріше не згоден/згодна» – 12,5%;

– твердження «Студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти» підтвердили – 81% респондентів; «важко сказати, згоден (згодна), чи ні» – 19% опитуваних;

– отримані відповіді на запитання: «Викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування» розподілилися наступним чином: 62% відповіли «скоріше згоден/згодна; 16,6 38% – «важко сказати»;

– на питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів» були отримані відповіді: «важко відповісти» – 12,5%; «скоріше не згоден/згодна» – 25%, «повністю згоден/згодна» – 62%.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022): гаранту ОП, викладачам кафедри туризму та країнознавства здійснити заходи із підвищення обізнаності здобувачів ВО ОП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо діяльності студентського самоврядування, сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

Результати анкетного опитування за формою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Результати анкетного опитування за формою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Туризм» щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП SQ_17 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms у період з 21.11.2022-25.11.2022.

За результатами анкетного опитування 85% респондентів відповіли що їм відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 15% ознайомилися з процедурою на сайті університету.

Ознайомившись з процедурою перегляду змісту освітніх програм, 50% респондентів повністю усвідомлюють, яким чином вони приймають участь у перегляді освітніх програм, 30% швидше усвідомлюють дану процедуру, проте 20% не розуміють її.

На запитання «На Вашу думку, необхідність перегляду ОП перш за все викликана?» Були отримані наступні відповіді: зміною потреб ринку праці та суспільства – 70% опитаних; 30% здобувачів вважають, що необхідність перегляду ОП може бути викликана необхідністю її вдосконалення у світлі найновіших наукових досліджень.

70% респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 30% відповіли, що такий влив недостатній.

32% опитаних відповіли, що вони приймали особисту участь в перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 59% зовсім не приймали у цьому участі; 7% опитаних відповіли, що хотіли б взяти участь у обговоренні ОП, але запізно дізналися про проведення такого заходу.

70% здобувачів ВО, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, підтвердили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною, проте 20% опитаних засвідчили, що вони ще не ознайомилися з такою процедурою, а 10% обрали відповідь «Моя позиція щодо перегляду ОП буде врахована в будь-якому випадку».

На питання, яким чином студентське самоврядування Університету бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, 80% респондентів відповіли, що Студентська рада ДонНУЕТ ініціює опитування та обговорення подібних питань та формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП. 20% учасників анкетного опитування вважають, що студ.рада є важливою рушійною силою в процесах перегляду ОП, але пропозиції її необґрунтовано не враховуються.

За думкою більшості респондентів (80%) участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП забезпечена в Університеті повністю, 10% вважають цей процес занадто зарегульованим

процедурними питаннями та стільки ж опитаних залишили це питання без відповіді.

60% учасників анкетування процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування), 20% вважають відповідний вплив недостатнім та ще 20% обрали відповідь «Ні».

70% опитаних стверджують, що процедура збору пропозицій щодо структури та змісту ОП (на основі анкети SQ_13) може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення, 30% респондентів вважають дію даної процедури недостатньою.

90% респондентів вважають процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms зручним та об’єктивним, а 10% обрали відповідь «Так, але бажано застосовувати інші спеціалізовані сервіси».

70% учасників даного анкетного опитування повною мірою володіють інформацією щодо внесених до ОП змін, 30% респондентів не надали відповідей на це питання.

90% учасників анкетного опитування засвідчили, що Університет робить достатньо для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП, 10% респондентів не відповідали на це питання.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022):

1. Гаранту ОП розширити кількість залучених здобувачів ВО до перегляду ОП.

2. Гаранту ОП продовжувати ознайомлення здобувачів ВО із процедурою перегляду ОП.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Результати анкетного опитування здобувачів вищої освіти за формою SQ_13 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Туризм» щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП SQ_13 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms у період з 14.11.2022-18.11.2022.

На питання, чи потребує освітня програма (ОП), за якою ви навчаєтесь, перегляду, 25% респондентів відповіли «Потребує за умови змістовного обґрунтування змін», по 25% обрали відповідь «Потребує, в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців» та 50% відповіли «Не потребує.

На питання «Чи відомі Вам зміни вашої ОП, що вносилися за результатами її перегляду?» 35% респондентів відзначили, що про такі зміни їм відомо та дізналися вони про них з офіційного сайту, а 65% респондентів зазначили, що про такі зміни дізналися самостійно (випадково).

Всі 100% ЗВО визначили, що ОП добре формує їх академічні знання та навички й віддали перевагу доброму рівню сприяння змісту ОП особистісному розвитку. На думку 100% здобувачів вищої освіти, освітня програма відповідає їх потребам та сучасним вимогам суспільства.

Щодо питання «Визначте, якою мірою успішне опанування ОП може вплинути на Вашу майбутню кар’єру», то 68% респондентів вважають, що ОП, за умови її успішного опанування, добре буде впливати на їх майбутню кар’єру, а 32% вважають такий рівень впливу задовільним.

Щодо необхідності перегляду ОП 35% опитаних вважають, що зміни в ОП викликані змінами потреб ринку праці, (65%) вважають, що зміни ОП викликані необхідністю постійного вдосконалення ОП.

На питання щодо найбільш гострих питань в контексті перегляду ОП здобувачі ВО вказали на необхідність поглиблення практичної підготовки: 100% вказали необхідність «Диверсифікувати бази практики»; 68% опитаних вказали на потребу «Поглиблення практичної підготовки».

68% респондентів на питання «Чи потребує перегляду перелік обов’язкових дисциплін за Вашою ОП?» дали відповідь «Не потребує», 32% обрали варіант «Потребує».

12,5% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, ще 25% вважають, що ОП відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, а 62,5% обрали відповідь «Швидше так».

На думку всіх учасників анкетного опитування існуюча форма атестації за ОП відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників.

Графік організації навчального процесу на думку 100% анкетованих повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану; повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників.

62,5% даного анкетного опитування відповіли, що форми викладання навчальних дисциплін за даною освітньою програмою не потребують ніяких змін; 12,5% вважають, що «Так, потребують тому, що мені не подобаються», інші 25% не змогли відповісти.

100% респондентів вказали на достатність ресурсів (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету для досягнення цілей за відповідною ОП та таких, що відповідають цілям ОП, формам навчання та викладання.

Розподіл відповідей респондентів на питання «Дайте визначення відповідності результатів навчання за ОП Вашим очікуванням, потребам та вашій задоволеності навчанням» був наступний: «Задоволений» – 68% респондентів та «Дуже задоволений» – 32% респондентів.

Учасники анкетного опитування, які мають виробничий досвід (практика, робота), щодо відповідності результатів навчання за ОП вимогам та очікуванням роботодавців зазначили, що відповідає достатньо (100% опитаних).

За думкою більшості респондентів, 50%, зміст ОП можна поліпшити за рахунок опитування роботодавців, 12,5% – за рахунок підвищення рівня їх залучення до перегляду ОП; 25% – за рахунок залучення здобувачів о перегляду ОП; ще 12,5% – за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів.

Щодо задоволеності здобувачів навчанням на даній ОП, то 100% респондентів зазначили, що задоволені навчанням за даною ОП. Ще 100% респондентів відзначили ОП, як сучасну та затребувану.

Отже рівень задоволеності змістом та структурою даної освітньої програми серед здобувачів вищої освіти є достатньо високим. Проте слід звернути увагу на необхідність диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів задля підвищення задоволеності студентів.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступне рішення (протокол № 5 від 12.12.2022): гаранту ОП розширити та диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів.

Результати анкетного опитування за формою SQ_12 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій»

Результати анкетного опитування за формою SQ_12 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти освітньої програми «Туризм» щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій проводилось за затвердженою формою анкети SQ_12 в онлайн-формі з використанням сервісу Microsoft Forms у період з 07.11.2022 по 11.11.2022.

На відповідь «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» 80% респондентів надали відповідь «скоріше так», 20% – відповіли «скоріше ні». 33% респондентів послалися на Кодекс етики та гідності Університету.

Серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, 33% респондентів указали варіант ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, 30% – указали тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів і ще третина респондентів не змогли навести жодного виду заходів із запропонованих у варіантах відповідей.

Серед видів конфліктних ситуацій, були згадані «Різниця у ціннісних орієнтаціях» (33% респондентів) та «Нетолерантна поведінка у спілкуванні» (33% респондентів). Інші 33% опитаних вказали, що не стикалися із жодною подібною конфліктною ситуацією.

Серед причин конфліктів на рівні «студент-викладач» учасниками анкетного опитування було вказано варіанти «Методика викладання (незрозуміле пояснення, безсистемність викладу матеріалу, складна мова пояснень, часткове чи поверхове розкриття теми тощо)» (12% респондентів), «Упереджене ставлення до студента» (0%), «Проведення опитування чи контрольних заходів з неопрацьованих тем» (12%) та «Завищені вимоги до студента(ів)» (18%). 73% не стикалися з жодною із представлених у варіантах відповідей причин конфліктних ситуацій на рівні «студент-викладач». 100% респондентів відповіли, що випадків булінгу в Університеті не було.

Щодо питання, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки боулінгу, сексуальних домагань, дискримінації та корупції в Університеті, 100% респондентів обрали варіант відповіді, що їм такі випадки в не відомі.

Таким чином, система попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ сьогодні є дієвою та ефективною, проте інформація про механізми врегулювання можливих конфліктів повинна доводитись до здобувачів освіти не лише через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету, а й у всі інші можливі способи для максимального охоплення та досягнення високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань.

В результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри туризму та країнознавства прийнято наступні рішення та пропозиції (протокол № 4 від 21.11.2022 ):

1. Гаранту ОП повторно ознайомити здобувачів ВО з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ та з положеннями Про запобігання та протидію булінгу (R DonNUET 02-08-2019) та Про процедури вирішення конфліктних ситуацій (R DonNUET 02-09-2019).

2. Гаранту ОП, викладачам, які забезпечують навчальний процес за ОП розглянути можливість включити до переліку тем циклу соціально-гуманітарних дисциплін питання щодо психологічних засад вирішення конфліктних ситуацій у середовищі професійного спілкування.