Записи

Університет Туган-Барановського інформує: мовні курси

Вивчення в Університеті Туган-Барановського іноземної мови є обов’язковим за навчальними планами всіх спеціальностей. Студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Туризм» обов’язково мають опанувати 2 іноземні мови.

Для всіх бажаючих взяти участь у програмах міжнародних обмінів, в Університеті є можливість вивчати іноземну мову додатково на мовних курсах. Викладаються англійська та німецька мови.

Запис на мовні курси здійснюється 2 рази на рік: у періоди з 25 серпня по 10  вересня та з 25 січня по 10 лютого поточонго року.

Лист і темою «Мовні курси для мобільності» необхідно надіслати на адресу: fil@donnuet.edu.ua.

У листі необхідно вказати: ПІБ, дату народження, обрану для вивчення мову, мету вивчення мови, вид діяльності.

Університет Туган-Барановського вітає з Днем туризму

Університет Туган-Барановського інформує: 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму.

Це свято кожного, хто хоч раз відчув себе мандрівником, вибравшись з щоденної буденної суєти на берег річки, в ліс, в поле або в інші місця, якими так багата наша земля! І, звичайно ж, це свято тих, хто безпосередньо зайнятий у сфері туристичного бізнесу: працівників туристичних компаній, музейних працівників, керівників і персоналу готельних комплексів – усіх, хто професійно забезпечує комфортний і безпечний відпочинок.

Читайте також: Університет Туган-Барановського інформує: фото-альманах 2021

Вітаємо кафедру туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського, студентів освітньої-програми “Туризм” та кожного, хто любить подорожувати та відкривати для себе світ!

Безкоштовні екскурсії містом до дня туризму!

Кафедра туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського та кваліфікований туристичний гід, член громадської спілки Всеукраїнської асоціації гідів Огур Володимир Григорович запрошують здобувачів вищої освіти, викладачів та співробітників університету безкоштовно відвідати три найпопулярніші екскурсії містом:

  • 25 вересня 2021 р., 10.00-12.00 – екскурсія «Проспектом поштовим від будинку до будинку»
  • 25 вересня 2021 р., 13.00-14.30 – екскурсія «Парк імені….»
  • 26 вересня 2021 р., 10.00-14.00 – екскурсія «Стежками Петровського відвалу»

Захід приурочено до Всесвітнього дня туризму, який відзначається щорічно 27 вересня з метою популяризації туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв’язків між народами різних країн.

Для запису на екскурсії звертатися на кафедру туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського (ауд. 513).

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: туризм

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: перелік періодичних електронних видань з туризму.

  • Українська туристична газета – інформаційно – ділове видання https://www.utg.net.ua/

 

  • Міжнародний туризм – інформаційно – ділове видання  https://intour.com.ua/

 

  • World of Tourism/ Travel magazine – інформаційно – ділове видання  https://mirtu.com/

 

Співпраця кафедри туризму та країнознавства з Туристичним центром «КОМАНДОР»

Кафедрою туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського було укладено договір про співпрацю з Туристичним центром КОМАНДОР.

Пріоритетним напрямком діяльності Туристичного центру КОМАНДОР (засновник, інструктор з гірського туризму Курочкін Григорій) є науковий туризм, що має на меті участь в реальних наукових проектах і експедиціях. В даний час Туристичний центр КОМАНДОР працює в наступних напрямках:

Орнітологія – розроблено та проведено 40 екскурсій-тренінгів в різних локаціях в рамках експедиції «Птахи України» та за підтримки «Криворізьке відділення Товариства охорони та Вивчення птахів» (інструктор – старший викладач КНПУ Коцюруба Валерій).

Палеонтологи – розроблена екскурсія-тренінг «Палеоген півдня Кривбасу» під керівництвом інструктора – доктора геологічних наук, професора Березовського Анатолія (польові роботи і відвідання унікального палеонтологічного музею).

Мінералогія – в рамках експедиції «Мінеральні пігменти Кривбасу» підготовлені дві наукові екскурсії з відбором проб мінералів, підготовки мінеральних барвників та з майстер-класом художника-іконописця, який використовує ці мінеральні фарби.

Геологія – підготовлена експедиція «У пошуках Криворізького метеорита» і проведено чотири екскурсії в форматі досліджень по вивченню Тернівської астроблеми (інструктор – проф. Березовський Анатолій) та багато іншого.

Предметом договору про співпрацю кафедри туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського з Туристичним центром КОМАНДОР є всебічне сприяння взаємодії науки, поширення найкращого практичного досвіду, формування майбутніх спеціалістів за допомогою інтеграції майстер-класів у навчальну і позанавчальну діяльність студентів Університету, а також активна участь у наукових екскурсіях та тренінгах Туристичного центру КОМАНДОР.

Бажаючих взяти участь у екскурсіях-тренінгах, експедиціях та займатися науковим туризмом запрошуємо звертатися на кафедру туризму та країнознавства Університету Туган-Барановського (ауд. 513) або до Туристичного центру КОМАНДОР за телефоном +380676342224.

Університет Туган-Барановського інформує: акредитація освітньої програми

Акредитація освітньої програми

Відповідно до наказу від 02.09.2021 р. №-1395 Е Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського з 16.09.2021 р. по 18.09.2021 р. буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 242 “Туризм” освітньої програми «Туризм» за другим рівнем вищої освіти.

Бажаючих висловити свою думку з приводу зазначеної освітньої програми запрошуємо приєднатися до відкритої зустрічі з експертами, що відбудеться 17 вересня 2021 р. о 14.00–14.40, за посиланням https://us04web.zoom.us/j/73704454128pwd=bnpDckFRK2xKVEdnRy95ajhhK09NZz09

Ідентифікатор конференції: 737 0445 4128

Пароль: 2021

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: туризм

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: перелік періодичних електронних видань з туризму.

  • Українська туристична газета – інформаційно – ділове видання https://www.utg.net.ua/

 

  • Міжнародний туризм – інформаційно – ділове видання  https://intour.com.ua/

 

  • World of Tourism/ Travel magazine – інформаційно – ділове видання  https://mirtu.com/

 

 

Опитування здобувачів ОП “Туризм” Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

 

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, проведеного 22.03-02.04.2021 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zdobuvachiv-op-turyzm-universytetu-tuhan-baranovskoho/

– 80% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень, тоді як 20% надало відповідь «скоріше так» (рис. 3);

Рисунок 3 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?»

– 100% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки;

– 80% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 20% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі.

Опитування здобувачів ОП “Туризм” Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, проведеного 22.03-02.04.2021 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-op-turyzm-universytetu-tuhan-baranovskoho/

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: «брати участь в обговореннях», «виконувати творчі, нестандартні завдання», «брати участь у розробці різного роду проектів і реалізовувати їх», «брати участь у групових формах роботи» «розв’язувати проблемні завдання,  доходити самостійних висновків» (рис. 2);

 

Рисунок 2 – Найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу форми роботи на заняттях з точки зору здобувачів ВО ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти, які взяли участь у анкетуванні

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо.

Опитування студентів ОП “Туризм” Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

 

Результати опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, проведеного 22.03-02.04.2021 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважну більшість здобувачів ВО (80%) повністю влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет (рис. 1);

Рисунок 1 – Розподіл відповідей здобувачів ВО на питання «Наскільки особисто Вас влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет?»

– 80% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 20% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 80% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях, відповідно 20% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– 100% опитуваних студентів зазначило, що їх повністю задовольняє  викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях.