Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

У опитуванні щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації за анкетою форми SQ_9 взяли участь респонденти – здобувачіи вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП «Готельно-ресторанний бізнес» . Анкетування проводилось в період з 24.02.2023 р. по 28.02.2023 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» 100% опитаних знайомі. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат». Усі опитані відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою он-лайн-ресурсів або спеціалізованих програм. 90% опитаних регулярно перевіряють свої наукові роботи на плагіат, в першу чергу, для самоконтролю.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 100% респондентів повідомили, що такі випадки ним не відомі. Всі учасники анкетного опитування відповіли, що вони особисто ніколи не ставали жертвою плагіату.

84% респондентів вважають, що плагіат – це неправильно. Виходячи з особистого досвіду респондентів, більшість здобувачів (84%) намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт. 16% було важко відповісти на це питання. Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 84% респондентів та ще 16 % завагалися з відповіддю.

Усі 100% учасників даного анкетного опитування вважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (60%) або скоріше посилить (40%) їх намагання діяти доброчесно. На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» більшість респондентів (20%) обрали варіант відповіді «Важко відповісти», 10% відповіли «Скоріше ні» і 70% обрали варіант відповіді «Так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100% респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань. За думкою респондентів забезпечення дотримання правил академічної доброчесності суттєво (83%) або скоріше (17%) вплине на підвищення якості освіти.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №10 від 02.03.2023 р.) запропоновано

1) продовжувати на ОП «Готельно-ресторанний бізнес» роботу щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення всіх негативних наслідків, пов’язаних із її порушенням;

2) в ході проведення інформаційних зустрічей із здобувачами ОП проводити інформування щодо діючої в Університеті політики, стандартів і процедур дотримання академічної доброчесності (додаткове ознайомлення із змістом відповідних положень ДонНУЕТ).

90 разів прочитано