Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує про новинку

Теоретичний предмет «Вступ до перекладознавства»,

що входить до навчального плану перекладацьких відділень і факультетів України, покликаний увести студента – майбутнього перекладача – в систему термінів і понять, що використовуватимуться в усіх перекладознавчих курсах і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років навчання.

Найперше «Вступ до перекладознавства» знайомить першокурсників із перекладацькими предметами, що входять до системи підготовки фахового переклада і тлумача.

Корунець, І. В.

Вступ до перекладознавства : підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с.

367 разів прочитано