Записи

Бібліотека Унівеситету Туган-Барановського вітає з Днем рідної мови

До Дня рідної мови бібліотека Університету Туган-Барановського підготувала цікавий та корисний матеріал. Серед нього і електронні незвичні словники, і словники, які можна знайти у нашій бібліотеці. Отже, до справи!

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ У ПОМІЧ

 • Словник застарілих і незрозумілих слів – http://litopys.org.ua/biletso/bilo40.htm
 • Словники України онлайн. Тут ви зможете дізнатися тлумачення слова, правильний налогос, як змінюється слово за часами та багато іншого – https://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
 • Академічний тлумачний словник – http://sum.in.ua/
 • Освітній проєкт “Мова – ДНК нації”. Тут ілюстровані матеріали про синоніми, антоніми, фразеологізми і не тільки – https://ukr-mova.in.ua/about

ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ:

 • СЛОВНИК СИНОНІМІВ. У словнику до найуживаніших слів підібрані синонімічні відповідники, які супроводжуються короткими тлумаченнями, стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за алфавітом розміщені всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. До словника додано список найновіших найпоширеніших сучасних запозичень з тлумаченнями та їх українськими відповідниками.
 • «Український орфографічний словник» відображає сучасний стан літературної мови. Крім загальновживаної лексики, до реєстру словника включено поширені терміни, географічні назви, неологізми. Обсяг словника – близько 70 тисяч слів. Словник є нормативним виданням, у якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису.
 • ПОВНИЙ СЛОВНИК АНТОНІМІВ. Це грунтовне четверте видання відображає малодосліджену сторінку сучасної української мови – фразеологічну антонімію. У словникових статтях представлені не лише фразеологізми-антоніми, але й тлумачиться їх значення, наводяться синоніми кожного фразеологічного антоніма. Ідіоми проілюстровані влучними цитатами з творів українських письменників.

Поповнення бібліотеки Університету Туган-Барановського

В рамках реалізації проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ в Україні» бібліотека Університету Туган-Барановського отримала комплект Тренінгових посібників для підготовки енергеаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті Фонду енергоефективності України.

Посібник присвячено для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних будинків в рамках курсів підвищення кваліфікації з проведення енергетичного аудиту, що проводяться в Університеті.

Університет Туган-Барановського вшанував хвилиною мовчання жертв Бабиного Яру

29 серпня працівники Університету Туган-Барановського, адміністрація та студенти хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру.

В бібліотеці Університету Туган-Барановського представлено експозицію, яка нагадує про страшну статистику цієї трагедії.

Спочатку вбили пацієнтів психіатричної лікарні

Перший розстріл у Бабиному Яру відбувся 27 вересня 1941 року, коли вбили 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова. Точне місце розстрілу невідомо.

За хвилину вбивали 40-45 осіб

За німецькими документами, у перші два дні масових розстрілів було вбито 33 тисячі євреїв.

Наймолодшій жертві було 3 дні, найстаршій 103 роки.

Терор тривав 2 роки

Масові розстріли тривали 5 днів, з 29 вересня до 3 жовтня 1941 року. Потім, протягом двох років окупації у Бабиному Ярі розстрілювали та ховали інших жертв гітлерівського терору – українських націоналістів, ромів та радянських військовополонених. Якщо говорити про смерті мовою великих чисел, то з більш ніж 100 тисяч засуджених до смерті в Бабиному Яру, врятуватися змогли близько 29 осіб.

Бабин Яр поряд із Освенцімом став жахливим символом Голокосту на території Східної Європи й прикладом того, до чого призводять людиноненависницькі теорії.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: практика перекладу

У пропонованому підручникові висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючи типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття.

Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

Корунець, І. В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець.-5-те вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017.- 448 с.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: бухоблік

Перелік періодичних електронних видань з бухгалтерського обліку в бібліотеці Університету Туган-Барановського.

 

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: бухоблік

Перелік періодичних електронних видань з бухгалтерського обліку в бібліотеці Університету Туган-Барановського.

Про інші тематичні видання читайте у наших наступних публікаціях!

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: бухоблік

Перелік періодичних електронних видань з бухгалтерського обліку в бібліотеці Університету Туган-Барановського.

 • Облік і фінанси. Журнал визначено фаховим (категорія Б) рецензованим науково-виробничим відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах з економічних наук за наступними спеціальностями: 051, 071, 072, 073, 075, 076 http://www.afj.org.ua/
 • Бухгалтерія: бюджетінформаційно-практичне видання – https://ibuhgalter.net/articles/467
 • Бухгалтер бюджетної установиінформаційно-практичне видання https://buhgalter.com.ua/
 • Головбух: праця та зарплата – https://ezarplata.mcfr.ua/
 • Зарплата та кадрова справаінформаційне галузеве видання – https://ibuhgalter.net/subscription/2

Про інші тематичні видання читайте у наших наступних публікаціях!

 

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує

В посібнику розглядуються основні проблеми  лексикології німецької мови – семасіологія, фразеологія, словотвір, ономастика, словниковий склад мови і лексикографія.

Значну увагу приділено методам дослідження словникового складу мови, в тому числі методам, що використовують у когнітивній лінгвістиці, квантитативній лінгвістиці, психолінгвістиці і структурній лінгвістиці.

До теоретичної частини посібника додано Практикум, що містить різноманітні питання і завдання, список літератури і предметний покажчик.

Для студентів і аспірантів університетів, які навчаються за спеціальністю «німецька мова».

Левицький, В. В.

Лексикологія німецької мови : посібник / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує про новинку

Теоретичний предмет «Вступ до перекладознавства»,

що входить до навчального плану перекладацьких відділень і факультетів України, покликаний увести студента – майбутнього перекладача – в систему термінів і понять, що використовуватимуться в усіх перекладознавчих курсах і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років навчання.

Найперше «Вступ до перекладознавства» знайомить першокурсників із перекладацькими предметами, що входять до системи підготовки фахового переклада і тлумача.

Корунець, І. В.

Вступ до перекладознавства : підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с.

Навчальні посібники в бібліотеці Університету Туган-Барановського

Навчальний посібник має практичну спрямованість і націлений на формування вмінь написання ділового листа. Перша частина навчального посібника ознайомить студентів та менеджерів зі структурою ділового листа англійською та німецькою мовою. Наступні частини познайомлять з різними видами ділових листів.

Розроблено для широкого кола осіб, які навчаються або працюють у сфері бізнесу, менеджменту та маркетингу, і може бути рекомендований для використання на 3 – 4 курсах економічних ВНЗ та на професійних курсах з вивчення англійської та німецької мов.

Драб, Н. Л.

Ділове листування=Business Letters : навчальний посібник : Geschaftsbriefe / Н. Л. Драб. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 232 с.