Записи

Поповнення бібліотеки Університету Туган-Барановського

В рамках реалізації проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ в Україні» бібліотека Університету Туган-Барановського отримала комплект Тренінгових посібників для підготовки енергеаудиторів багатоквартирних житлових будівель у контексті Фонду енергоефективності України.

Посібник присвячено для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних будинків в рамках курсів підвищення кваліфікації з проведення енергетичного аудиту, що проводяться в Університеті.

Університет Туган-Барановського вшанував хвилиною мовчання жертв Бабиного Яру

29 серпня працівники Університету Туган-Барановського, адміністрація та студенти хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру.

В бібліотеці Університету Туган-Барановського представлено експозицію, яка нагадує про страшну статистику цієї трагедії.

Спочатку вбили пацієнтів психіатричної лікарні

Перший розстріл у Бабиному Яру відбувся 27 вересня 1941 року, коли вбили 752 пацієнтів психіатричної лікарні ім. Івана Павлова. Точне місце розстрілу невідомо.

За хвилину вбивали 40-45 осіб

За німецькими документами, у перші два дні масових розстрілів було вбито 33 тисячі євреїв.

Наймолодшій жертві було 3 дні, найстаршій 103 роки.

Терор тривав 2 роки

Масові розстріли тривали 5 днів, з 29 вересня до 3 жовтня 1941 року. Потім, протягом двох років окупації у Бабиному Ярі розстрілювали та ховали інших жертв гітлерівського терору – українських націоналістів, ромів та радянських військовополонених. Якщо говорити про смерті мовою великих чисел, то з більш ніж 100 тисяч засуджених до смерті в Бабиному Яру, врятуватися змогли близько 29 осіб.

Бабин Яр поряд із Освенцімом став жахливим символом Голокосту на території Східної Європи й прикладом того, до чого призводять людиноненависницькі теорії.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: практика перекладу

У пропонованому підручникові висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливо англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючи типи і види перекладу, про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття.

Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, організацій, назв газет, журналів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.

Корунець, І. В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І. В. Корунець.-5-те вид., виправ. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2017.- 448 с.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: бухоблік

Перелік періодичних електронних видань з бухгалтерського обліку в бібліотеці Університету Туган-Барановського.

 

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: бухоблік

Перелік періодичних електронних видань з бухгалтерського обліку в бібліотеці Університету Туган-Барановського.

Про інші тематичні видання читайте у наших наступних публікаціях!

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: бухоблік

Перелік періодичних електронних видань з бухгалтерського обліку в бібліотеці Університету Туган-Барановського.

 • Облік і фінанси. Журнал визначено фаховим (категорія Б) рецензованим науково-виробничим відкритого доступу. Індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах з економічних наук за наступними спеціальностями: 051, 071, 072, 073, 075, 076 http://www.afj.org.ua/
 • Бухгалтерія: бюджетінформаційно-практичне видання – https://ibuhgalter.net/articles/467
 • Бухгалтер бюджетної установиінформаційно-практичне видання https://buhgalter.com.ua/
 • Головбух: праця та зарплата – https://ezarplata.mcfr.ua/
 • Зарплата та кадрова справаінформаційне галузеве видання – https://ibuhgalter.net/subscription/2

Про інші тематичні видання читайте у наших наступних публікаціях!

 

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує

В посібнику розглядуються основні проблеми  лексикології німецької мови – семасіологія, фразеологія, словотвір, ономастика, словниковий склад мови і лексикографія.

Значну увагу приділено методам дослідження словникового складу мови, в тому числі методам, що використовують у когнітивній лінгвістиці, квантитативній лінгвістиці, психолінгвістиці і структурній лінгвістиці.

До теоретичної частини посібника додано Практикум, що містить різноманітні питання і завдання, список літератури і предметний покажчик.

Для студентів і аспірантів університетів, які навчаються за спеціальністю «німецька мова».

Левицький, В. В.

Лексикологія німецької мови : посібник / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує про новинку

Теоретичний предмет «Вступ до перекладознавства»,

що входить до навчального плану перекладацьких відділень і факультетів України, покликаний увести студента – майбутнього перекладача – в систему термінів і понять, що використовуватимуться в усіх перекладознавчих курсах і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років навчання.

Найперше «Вступ до перекладознавства» знайомить першокурсників із перекладацькими предметами, що входять до системи підготовки фахового переклада і тлумача.

Корунець, І. В.

Вступ до перекладознавства : підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с.

Навчальні посібники в бібліотеці Університету Туган-Барановського

Навчальний посібник має практичну спрямованість і націлений на формування вмінь написання ділового листа. Перша частина навчального посібника ознайомить студентів та менеджерів зі структурою ділового листа англійською та німецькою мовою. Наступні частини познайомлять з різними видами ділових листів.

Розроблено для широкого кола осіб, які навчаються або працюють у сфері бізнесу, менеджменту та маркетингу, і може бути рекомендований для використання на 3 – 4 курсах економічних ВНЗ та на професійних курсах з вивчення англійської та німецької мов.

Драб, Н. Л.

Ділове листування=Business Letters : навчальний посібник : Geschaftsbriefe / Н. Л. Драб. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 232 с.

Бібліотечний простір Університету Туган-Барановського

Бібліотечний простір. Бібліотека Університету – це не лише сховище для книг. У сучасних реаліях, бібліотека покликана бути різною: з відокремленими зонами для читання, з вільним доступом до мережі Інтернет, з відкритим простором для проведення майстер-класів, відкритих лекцій, творчих зустрічей, виставок та навіть фотосесій!

Бібліотека Університету Туган-Барановського не лише забезпечує максимальний об’єм інформації з вільним і рівним доступом до неї, але й створює комфортне інтелектуальне середовище, здатне залучати і виховувати  нові покоління читачів.

Основні завдання і функції бібліотеки:

 • забезпечення необхідною інформаційною підтримкою процесу навчання
 • сприяння здобуттю професійних світоглядних і громадських якостей
 • створення умов і можливостей для забезпечення наукової та науково-технічної діяльності колективу Університету шляхом надання доступу до потрібних інформаційних ресурсів
 • формування та збереження бібліотечного фонду і забезпечення вільного доступу широкого кола користувачів
 • створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій
 • трансформація бібліотеки у динамічний сучасний центр з навчання, інформування і дозвілля, в осередок духовності, знань, культури, затишне місце, де кожний знайде потрібний матеріал для здобуття знань
 • розповсюдження знань та інформації
 • координація та кооперація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами Університету, громадськими організаціями; співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств, освітніми добродійними фондами, установами