Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання за формою SQ_7

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти про якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання за формою SQ_7

За результатами анкетного опитування 44 % його учасників відповіли, що зазвичай дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання під час навчання, інші 56 %, з їх слів, отримують таку інформацію перед вивченням дисципліни.

Про порядок та критерії оцінювання 33 % респондентів  дізнаються під час навчання, а інші 67 % – перед вивченням дисципліни.

Основним джерелом інформації про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання для більшості респондентів виступають

викладач (78 %) або робоча програма чи силабус дисципліни (22 %).

67 % опитаних здобувачів вищої освітизнають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни. Інші 22 % повідомили, що вони скоріше володіють такою інформацією перед вивченням навчальної дисципліни. І лише 11 % відповіли, що скоріше не володіють такою інформацією.

78 % відповіли, що знають або скоріше знають заздалегідь про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

Основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» в Університеті виступають викладач (за думкою 78 % респондентів), адміністрація ННІ або Університету (за думкою 22 % респондентів).

89 % своїми відповідями засвідчили, що «політика навчальної дисципліни» не змінюється або скоріше не змінюється під час вивчення навчальної дисципліни.

На жаль, конкретних пропозицій щодо покращення освітнього процесу в Університеті стосовно інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання від учасників даного анкетного опитування не надходило.

Таким чином, за результатами анкетного опитуванняможна зробити висновок, що якість та вчасність інформування щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в Університеті за відповідною освітньою програмою знаходяться на високому рівні та задовольняє переважну більшість студентів.

За результатами обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва необхідно: викладачам максимально висвітлювати цілі, задачі, зміст навчання, критерії оцінювання саме перед вивченням дисципліни; намагатися не змінювати цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання під час вивчення дисципліни; доводити до всіх студентів без винятку інформацію про кількість балів, у які оцінюються всі види роботи, передбачені із дисципліни.

54 разів прочитано