Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі     «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін проводилось у формі онлайн-опитування з 19.09.2022 р. по 03.10.2022  р. методом анкетування (анкета SQ2) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Чи відомо Вам про можливість вибору навчальних дисциплін?» 100 % респондентів відповіли «Так».

На наступні запитання «Коли Вам пропонується здійснити вибір навчальних дисциплін?» та «Як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?» отримано відповідні результати: 53 % відповіли, що на «початку кожного навчального року та семестру» та «вибір вибіркових навчальних дисциплін для їх вивчення в наступному семестрі здійснюється он-лайн» (37 %), «після презентації вибіркових дисциплін» (26 %).

Узагальнена інформація про відповіді респондентів щодо оцінки процесу консультування при виборі навчальних дисциплін свідчить, що здобувачі ВО частіше усього за консультаціями звертаються до викладачів (42 %), до гаранта ОП (16 %), опираються на власну дуку (16 %) та ці консультації для них є найбільш корисними.

У наступному блоці з двох питань респондентам пропонувалось відповісти на запитання «Чиї поради Ви враховуюєте при виборі навчальних дисциплін?» (викладачів – 16 %, викладачів та одногрупників – 26 %, викладачів та батьків – 21 %, нічиї, враховую тільки власну думку – 21 %, одногрупників – 11 %, важко відповісти – 5 %) та на запитання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?» (скоріше так – 32 %, так – 68 %). Відповіді на обидва питання відображають значний рівень самостійності студентів у процесі вибору навчальних дисциплін.

Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть значущість критеріїв, які Ви використовуєте при виборі дисциплін вільного вибору» відбувся таким чином: «Важливий» та «Дуже важливий» вибрали від 63 %  до 100 % респондентів.

Відповідаючи на наступні запитання, отримані такі відповіді: «Наскільки особисто Вас задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору?» (повністю задовольняє – 50 %, скоріше задовольняє – 50 %); на запитання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?» (так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно – 79 %; важко відповісти – 16 %; ні, дисциплін загального вибору забагать – 5 %); на запитання «Наскільки особисто Вас задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору?» (задовольняє повністю – 50 %, скоріше задовольняє – 50 %).

Відповіді студентів на низку питань, щодо переліку, кількості та процедури запропонованих дисциплін вільного вибору показують задовільність студентів.

На питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету» відповіді респондентів розподілилися наступним чином: так – 58 %, важко відповісти – 26 %, ні – 16 %.

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

  • здобувачі вищої освіти ознайомлені з можливістю вибору навчальних дисциплін;
  • респондентам відомо коли здійснюється вибір навчальних дисциплін та як здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін;
  • респонденти продемонстрували значний рівень самостійності у процесі вибору навчальних дисциплін;
  • здобувачів вищої освіти задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору;
  • здобувачів вищої освіти влаштовує кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру та задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

– організовувати консультації здобувачів ВО для надання додаткової інформації, роз’яснення проблемних питань  щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості вибору навчальних дисциплін (гарант, зав. кафедри);

– додатково інформувати здобувачів ВО про наявність сертифікованих навчальних курсів Університету, їх перелік, переваги та зв’язок із сучасними вимогами ринку праці (викладачі, гарант, зав. кафедри).

127 разів прочитано