Записи

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 7 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

27 січня о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

 1. Ухвалення річного фінансового звіту за 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 2. Ухвалення річного фінансового плану на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 3. Про затвердженняплану закупівель ДонНУЕТ на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 4. Про затвердження звіту щодо виконання кошторису Ради молодих вчених ДонНУЕТ за 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 5. Про затвердження кошторису Ради молодих учених на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 6. Про затвердження звіту про виконання кошторису студентського самоврядування у 2021 році – доповідач голова студентського самоврядування Університету Гугунава Л.
 7. Про затвердження кошторису студентського самоврядування на 2022 рік – доповідач голова студентського самоврядування Університету Гугунава Л.
 8. Про підсумкову атестацію аспірантів – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 9. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 10. Про результати науково-дослідної роботи за 2021 рік та завдання на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 11. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету – 3.5 Інтернаціоналізація освіти і науки (задача 1 Розвиток міжнародної академічної мобільності; задача 2 Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими установами; задача 3 Збільшення контингенту іноземних студентів) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 12. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.9 Сучасна інфраструктура (задача 1 Створення навчальних лабораторій; задача 2 Формування інфраструктури електронного освітнього середовища; задача 3 Впровадження ІКТ в діяльність Університету) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 13. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.10 Фінансова оптимізація(задача 1 Підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності Університету; задача 2 Диверсифікація джерел фінансування розвитку – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 14. Про стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті – доповідачі директори ННІ.
 15. Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2022 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.
 16. Про затвердження Правил прийому до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2022 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.
 17. Про затвердження кандидатур здобувачів ВО на отримання академічних стипендій  Кабінету Міністрів України, Президента України та стипендії ім. Г.І Гутовського- доповідач перший проректор Никифоров Р.П.
 18. Виконання рішень Вченої ради за січень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.
 19. Про підвищення вартості навчання – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

 

 

 

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

28 жовтня 2021 р. відбулося засідання № 3 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Засідання відбулося в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 133 від 21.10.2021 р.

На засіданні були присутні 21 особа із 23 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Літовка І.Н. – в.о. головного бухгалтера; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Чепурнова А.В. – економіст планово-фінансового відділу; Хаврова К.С. – директор Навчально-наукового інституту бізнесу та гостинності, д.е.н., доцент; Левченко Д., Гугунава Л., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. За особистої присутності відповідно до графіку з дотриманням усіх протиепідемічних заходів відбулося таємне голосування щодо присвоєння Омельченко О.В. вченого звання доцента по кафедрі загальноінженерних дисциплін та обладнання.

2. Затверджено результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок коштів державного бюджету України.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Затверджено звіт про виконання у 2021 р. Стратегії розвитку Університету до 2025 р. Розділ 4. Підвищення якості освітньої діяльності (підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності).

5. Розглянуто питання кадрового забезпечення освітнього процесу в Університеті.

6. Затверджені доповіді директорів ННІ про організацію профорієнтаційної роботи за вересень-жовтень 2021-2022 н.р.

7. Затверджено план публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними системами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном.

8. Ухвалено ліцензійні справи ВСП «Маріупольський фаховий коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського» щодо започаткування та провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти.

9. Розглянуто інші питання.

Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

25 серпня 2021 р. відбулося засідання № 1 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, к.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Околович В., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Прийнято рішення щодо затвердження навчального плану та графіка навчального процесу підготовки іноземних громадян до вступу до ЗВО на 2021-2022 н.р.

2. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

3. Затверджено звіт про роботу Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за 2020-2021 н.р.

4. Затверджені навчальні плани Маріупольського та Краматорського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2021-2022 н.р.

5. Затверджені Положення «Про мовну школу» та «Про проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського».

6. Затверджений оновлений склад постійних комісій Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

7. Розглянуто інші питання.