Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 7 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

27 січня о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

 1. Ухвалення річного фінансового звіту за 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 2. Ухвалення річного фінансового плану на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 3. Про затвердженняплану закупівель ДонНУЕТ на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 4. Про затвердження звіту щодо виконання кошторису Ради молодих вчених ДонНУЕТ за 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 5. Про затвердження кошторису Ради молодих учених на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 6. Про затвердження звіту про виконання кошторису студентського самоврядування у 2021 році – доповідач голова студентського самоврядування Університету Гугунава Л.
 7. Про затвердження кошторису студентського самоврядування на 2022 рік – доповідач голова студентського самоврядування Університету Гугунава Л.
 8. Про підсумкову атестацію аспірантів – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 9. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 10. Про результати науково-дослідної роботи за 2021 рік та завдання на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 11. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету – 3.5 Інтернаціоналізація освіти і науки (задача 1 Розвиток міжнародної академічної мобільності; задача 2 Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими установами; задача 3 Збільшення контингенту іноземних студентів) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 12. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.9 Сучасна інфраструктура (задача 1 Створення навчальних лабораторій; задача 2 Формування інфраструктури електронного освітнього середовища; задача 3 Впровадження ІКТ в діяльність Університету) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 13. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.10 Фінансова оптимізація(задача 1 Підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності Університету; задача 2 Диверсифікація джерел фінансування розвитку – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 14. Про стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті – доповідачі директори ННІ.
 15. Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2022 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.
 16. Про затвердження Правил прийому до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2022 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.
 17. Про затвердження кандидатур здобувачів ВО на отримання академічних стипендій  Кабінету Міністрів України, Президента України та стипендії ім. Г.І Гутовського- доповідач перший проректор Никифоров Р.П.
 18. Виконання рішень Вченої ради за січень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.
 19. Про підвищення вартості навчання – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

 

 

 

337 разів прочитано