Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

25 серпня 2021 р. відбулося засідання № 1 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Хаврова К.С. – в.о. директора ННІБГ, к.е.н., доцент; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Околович В., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Прийнято рішення щодо затвердження навчального плану та графіка навчального процесу підготовки іноземних громадян до вступу до ЗВО на 2021-2022 н.р.

2. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом.

3. Затверджено звіт про роботу Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за 2020-2021 н.р.

4. Затверджені навчальні плани Маріупольського та Краматорського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського на 2021-2022 н.р.

5. Затверджені Положення «Про мовну школу» та «Про проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського».

6. Затверджений оновлений склад постійних комісій Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

7. Розглянуто інші питання.

452 разів прочитано