Записи

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання № 7 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться

27 січня о 14.00 в дистанційному форматі.

До порядку денного включено такі основні питання:

 1. Ухвалення річного фінансового звіту за 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 2. Ухвалення річного фінансового плану на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 3. Про затвердженняплану закупівель ДонНУЕТ на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 4. Про затвердження звіту щодо виконання кошторису Ради молодих вчених ДонНУЕТ за 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 5. Про затвердження кошторису Ради молодих учених на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 6. Про затвердження звіту про виконання кошторису студентського самоврядування у 2021 році – доповідач голова студентського самоврядування Університету Гугунава Л.
 7. Про затвердження кошторису студентського самоврядування на 2022 рік – доповідач голова студентського самоврядування Університету Гугунава Л.
 8. Про підсумкову атестацію аспірантів – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 9. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 10. Про результати науково-дослідної роботи за 2021 рік та завдання на 2022 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 11. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету – 3.5 Інтернаціоналізація освіти і науки (задача 1 Розвиток міжнародної академічної мобільності; задача 2 Академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими установами; задача 3 Збільшення контингенту іноземних студентів) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 12. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.9 Сучасна інфраструктура (задача 1 Створення навчальних лабораторій; задача 2 Формування інфраструктури електронного освітнього середовища; задача 3 Впровадження ІКТ в діяльність Університету) – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 13. Про виконання Стратегії розвитку Університету 2021-2025 р.: Програми розвитку Університету: 3.10 Фінансова оптимізація(задача 1 Підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності Університету; задача 2 Диверсифікація джерел фінансування розвитку – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.
 14. Про стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті – доповідачі директори ННІ.
 15. Про затвердження програм вступних іспитів, співбесід, фахових вступних випробувань та білетів для вступу на навчання у 2022 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.
 16. Про затвердження Правил прийому до Краматорського та Маріупольського фахових коледжів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського в 2022 році – доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії Коренець Ю.М.
 17. Про затвердження кандидатур здобувачів ВО на отримання академічних стипендій  Кабінету Міністрів України, Президента України та стипендії ім. Г.І Гутовського- доповідач перший проректор Никифоров Р.П.
 18. Виконання рішень Вченої ради за січень 2021-2022 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.
 19. Про підвищення вартості навчання – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.