Пропонуємо для обговорення освітню програму «Обладнання переробних і харчових виробництв» 

Пропонуємо для обговорення освітньо – професійну програму «Обладнання переробних і харчових виробництв» баклаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

Зауваження та пропозиції прохання надсилати на електронну пошту: voznyak@donnuet.edu.ua.
149 разів прочитано