Результати анкетного опитування за формою SQ_3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей»

У опитуванні щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей за анкетою форми SQ_3, що проводилось з 26 вересня по 10 жовтня 2022 р., взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

На думку 100% здобувачів вищої освіти – учасників анкетування оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії та виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності скоріше було досягнуто; формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті досягнуто повністю.

На питання «Чи доводилось Вам зіткатися при проходженні практики з труднощами?» було отримано відповіді – ні, не доводилось.

За результатами анкетного опитування респонденти оцінили свою взаємодію з керівником практики від Університету на середню оцінку 10 за 10-бальною шкалою, як і взаємодії з керівником практики від підприємства.

100% респондентів, вважають тривалість практики достатньою для досягнення її цілей та завдань.

100% позитивних відгуків отримали наступні твердження щодо практики: на практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії; практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань; практика дозволила зрозуміти вимоги професії, необхідні для майбутньої роботи за фахом; завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом.

На питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?» 100% респонденти відповіли «Скоріше так».

Отже, практична підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» проводиться на доброму рівні, задовольняє вимоги та очікування більшості здобувачів вищої освіти.

141 разів прочитано