Про результати опитування за анкетою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Про результати опитування за анкетою SQ_17 «Опитування здобувачів вищої щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП»

Опитування здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП проходило 21.11-25.11.2022р. із використанням сервісу Microsoft Forms. За 19 крітеріями ЗВО було запропоновано оцінити якість організації процедур внутрішнього забезпечення якості ОП Університету Туган-Барановського. У результаті аналізу результатів анкетування встановлено, що:

– 85% опитуваних здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 15% зазначили, що ні;

– на думку 50% опитуваних здобувачів вищої освіти необхідність перегляду ОП перш за все викликана необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень, 20% – застарілістю ОП та її невідповідністю сучасним вимогам, 30% – зміною потреб ринку праці;

– 85% опитуваних респондентів вважають «достатнім» ступінь їхнього впливу на процеси періодичного перегляду ОП для забезпечення її відповідності сучасним тенденціям, 15% опитуваних здобувачів відповіли – «скоріше ні»;

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП;

– лише 11% опитуваних здобувачів ОП приймали особисту участь у перегляді, оновлені та обговоренні змісту ОП;

– серед опитуваних здобувачів ОП 100% респондентів упевнені, що студентське самоврядування Університету бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме ініціює опитування та обговорення і формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП;

– 100% опитуваних респондентів вважають, що процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування);

– 100% опитуваних здобувачів вважають, що збір пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО, в т.ч. студентського самоврядування на процес перегляду та удосконалення ОП;

–– 92% опитуваних здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня впевнені, що інформація щодо внесених до ОП доводиться до здобувачів ВО, 80% з них відзначає, що результати корегувань ОП оприлюднюються на офіційному сайті Університету;

– 85% опитуваних здобувачів ОП відзначають, що рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду освітніх програм є «досить і повністю достатнім», 15% відзначає, що «скоріше ні».

– про зміни ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки 40% опитуваних здобувачів ОП

дізналися на офіційному сайті Університету, водночас 60% результати перегляду невідомі;

За результатами опитування здобувачів ВО ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня (анкета SQ_17) дозволяють зробити висновок про достатній рівень їх задоволеності у питаннях залучення до перегляду змісту освітніх програм та їх оновлення для забезпечення їх відповідності потребам та тенденціям ринку праці та сучасного маркетингу. Результати опитування було розглянуто на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 5 від 30.11.2022).

За результатом обговорення анкетування прийнято рішення: ознайомити здобувачів ВО ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня зі змінами ОП, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки; продовжувати здійснювати опитування здобувачів ВО щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

150 разів прочитано