Опитування ЗВО «Обладнання переробних і харчових виробництв», щодо відповідності методів навчання і викладання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи у формі онлайн-опитування було проведено 24.10.2022-28.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ6) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання, що надає академічна свобода було отримано наступні результати: свободу викладання; свободу навчання – 19% студентів, свободу викладання; свободу проведення наукових досліджень – 19%; свободу викладання; свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання – 28% студентів; свободу навчання – 10%; свободу викладання; свободу навчання – 24% студентів.

На запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?»: так 62% студентів; скоріше так – 33% студентів, важко відповісти – 5% студентів.

Наступний блок питань: «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем» респонденти надали такі відповіді: так – 57%, скоріше так – 33%, важко відповісти – 10%;

– на запитання «Чи заохочують Ваші викладачі під час вивчення навчальних дисциплін Вас та інших студентів до дослідницької діяльності?» (так – 48% респондентів, скоріше так – 48% респондентів, важко відповісти – 4% респондентів);

– на запитання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» респонденти надали такі відповіді: так – 48%, скоріше так – 43%, важко відповісти – 9%.

Результати показують, що викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання які стосуються надання Університетом студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформації щодо можливості участі у проектних та грантових програмах тощо, %

Чи надає можливість та сприяє участі студентів Університет у різних видах діяльності Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань, %
можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності так 76
скоріше так 24
інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах так 57
скоріше так 43
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах так 71
скоріше так 24
скоріше ні 5

 

Результати показують, що Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо;

– Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено:

  1. Акцентувати увагу здобувачів вищої освіти, що «Академічна свобода» це самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.
  2. Інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
135 разів прочитано