Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки», щодо відповідності методів навчання і викладання

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи у формі онлайн-опитування 24.10.2022-28.10.2022 р. методом анкетування (анкета SQ 6) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання, що надає академічна свобода було отримано наступні результати: свободу викладання; свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання – 14%; свободу навчання – 58%; свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання – 14%; свободу викладання – 14% студентів.

На запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?» (так – 86% студентів, скоріше так – 14% студентів). Згідно з отриманими результатами, метод дискусії використовується викладачами на заняттях.

Наступний блок питань: «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем» респонденти надали такі відповіді: скоріше ні – 29%, ні – 43%, важко відповісти – 29%;

– на запитання «Чи заохочують Ваші викладачі під час вивчення навчальних дисциплін Вас та інших студентів до дослідницької діяльності?» (так – 29% респондентів, скоріше так – 71% респонденти);

– на запитання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» респонденти надали такі відповіді: так – 100%.

Результати показують, що викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання які стосуються надання Університетом студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформації щодо можливості участі у проектних та грантових програмах тощо, %

Чи надає можливість та сприяє участі студентів Університет у різних видах діяльності Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань, %
можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності так 58
скоріше так 28
важко відповісти 14
інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах так 86
скоріше так 14
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах так 86
скоріше так 14
участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях так 71
скоріше так 29

 

Результати показують, що Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– викладачі заохочують під час вивчення навчальних дисциплін студентів до дослідницької діяльності та надають право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо;

– Університет надає можливість та сприяє участі студентів різних видах діяльності (можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності, інформацію щодо можливості участі у проектних та грантових програмах, сприяє участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та всеукраїнських та міжнародних конференціях).

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання (протокол № 3 від 15.11.2022р.).

За результатом анкетування вирішено:

  1. Акцентувати увагу здобувачів вищої освіти, що «Академічна свобода» це самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом.
  2. Інформувати студентів про можливості оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності та сприяти їх участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, у всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
140 разів прочитано