Опитування студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» на першому рівні вищої освіти,

щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Як свідчать результати опитування, здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» на першому рівні вищої освіти

 

1) вважають, що:
– тривалість практики є достатньою

66% респондентів

– правильно вибрали професію

100% респондентів

   
– під час практики оволоділи сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії  

33% респондентів

   
– під час практики сформували професійні уміння та навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті  
-основним напрямом покращення практичної підготовки є розширення переліку підприємств-баз практики  
     
– практика дозволила їм зрозуміти вимоги та допомогла отримати необхідні знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом  

33% респондентів

2) зазначають, що:
– під час практики усвідомити потребу систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності  

33% респондентів

   
– вони ефективно взаємодіяли із керівниками практики від Університету та підприємства  
     
– хотіли б проходити практику на підприємстві, яке виступало для них базою практики

33% респондентів

  – хотіли б в подальшому працювати на підприємстві-базі практики

 

33% Респондентів

 

 

– основними труднощами, із якими вони зіткнулися при проходженні практики, були труднощі, пов’язані із підготовкою звітної документації

 

33% респондентів

449 разів прочитано