Записи

Студентів Університету Туган-Барановського нагородили до Дня студента

В усьому світі 17 листопада відмічають День студента!! Наше місто не стало виключенням і привітало студентсво з цим святом.

Адміністрація Університету Туган-Барановського, дирекція, студенство та науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування приєднуються до громади і щиро вітають

  • Рикун Світлану, студентку 2 курсу освітнього рівня «магістр» спеціальності «Менеджмент» з присудженням стипендії імені Г.І. Гутовського,
  • Білаковську Аріну, студентку 3 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з нагородженням Грамотою виконкому Криворізької міської ради!

Ми пишаємось досягненнями наших студентів!! Бажаємо і надалі високо тримати рівень навчання у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, подальших творчих успіхів, наукових досягнень!!

Вступ 2022: Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» в Університеті Туган-Барановського

ВСТУП 2022

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» в Університеті Туган-Барановського, місто Кривий Ріг!

Бакалавр (4 роки)

Український бізнес та економіка наразі потребує фахівців, які б добре орієнтувалися у поточних тенденціях розвитку світових ринків, мали б ґрунтовні знання з економіки та розвинені мовні компетентності. Фахівці спеціальності «Міжнародні економічні відносини» найбільш адаптовані до нових викликів та потреб ринку праці.

ЩО ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО?

Скласти національний мультипредметний тест.

Підготувати мотиваційний лист.

ТИ ЗМОЖЕШ:

  • Розумітися на міжнародних фінансових процесах.
  • Управляти зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.
  • Займатися міжнародною торгівлею.
  • Робити колаборації з підприємствами із різних країн.
  • Покращити міжнародну економічну діяльність нашої країни.
  • + до карми: Іноземна мова.
  • Професійне володіння комп’ютером та інформаційними технологіями.

+38 (068) 222 – 60 – 54

+38 (099) 001 – 20 – 84

Опитування студентів, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» на першому рівні вищої освіти,

щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Як свідчать результати опитування, здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» на першому рівні вищої освіти

 

1) вважають, що:
– тривалість практики є достатньою

66% респондентів

– правильно вибрали професію

100% респондентів

   
– під час практики оволоділи сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії  

33% респондентів

   
– під час практики сформували професійні уміння та навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті  
-основним напрямом покращення практичної підготовки є розширення переліку підприємств-баз практики  
     
– практика дозволила їм зрозуміти вимоги та допомогла отримати необхідні знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом  

33% респондентів

2) зазначають, що:
– під час практики усвідомити потребу систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності  

33% респондентів

   
– вони ефективно взаємодіяли із керівниками практики від Університету та підприємства  
     
– хотіли б проходити практику на підприємстві, яке виступало для них базою практики

33% респондентів

  – хотіли б в подальшому працювати на підприємстві-базі практики

 

33% Респондентів

 

 

– основними труднощами, із якими вони зіткнулися при проходженні практики, були труднощі, пов’язані із підготовкою звітної документації

 

33% респондентів