Загальна інформація

Офіси, що займаються студентськими справами

В Університеті функціонують:

 • дирекції Навчально-наукових інститутів, співробітники яких консультують по усім питанням з організації навчання та практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • відділ доуніверситетської підготовки, який здійснює організацію та підготовку супровідних документів для навчання іноземних громадян, осіб без громадянства та слухачів підготовчого відділення в Університеті; надає допомогу в організації оформлення та видачі запрошень на навчання іноземним громадянам та особам без громадянства з використанням ресурсу «Електронного журналу обліку запрошень на навчання в Україні, що видаються українськими ЗВО іноземцям» Українського державного центру міжнародної освіти, довідок про навчання тощо; здійснює роботу із забезпечення паспортного та візового режиму іноземних громадян та осіб без громадянства; здійснює організаційні процеси, пов’язані з підготовкою іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти;
 • центр зв’язків з громадськістю та профорієнтації, співробітники якого сприяють стажуванню студентів та працевлаштеванню випускників;
 • відділ по роботі зі студентами, співробітники якого сприяють адаптації першокурсників до навчання в ДонНУЕТ, надають допомогу в проведенні загальноуніверситетських заходів та консультують студентські організації, сприяють розвитку студентської наукової роботи та студентського самоврядування. В структурі відділу є соціальний працівник.

Забезпечення житлом

Студенти університету мають можливість проживати в студентських гуртожитках м. Кривий Ріг за адресами: вул. Героїв АТО, 34б; вул Героїв АТО, 79б; вул. Ватутіна, 37; Пулковський провулок, 2; вул. Едуарда Фукса, 26а; проспект Поштовий, 73; проспект Поштовий, 75; вул. Костенка, 12; вул. Петра Калнишевського, 18; вул. Олександра Васякіна, 54а.

Для студентів, що мають статус сироти або особи, позбавленої батьківського піклування, функціонує безкоштовний соціальний гуртожиток за адресою вул. Староярмаркова, 42.

Всі гуртожитки за складом поділяються на два типи: блочний (дві кімнати зі спільним санвузлом) та коридорний. У залежності від умов проживання та розташування оплата в гуртожитках різна.

Вартість проживання

Вартість проживання в гуртожитку становить від 300 грн до 800 грн на місяць залежно від ступеня комфорту в гуртожитку.

Харчування
Студенти, які навчаються в Університеті, користуються послугами буфету (перший поверх корпусу) та приватної їдальні (через дорогу від корпусу).

Медичне забезпечення (послуги)

Всі студенти Університету можуть без перешкод користуватися медичними послугами у міській студентській лікарні за адресою м. Кривий Ріг, вул Героїв АТО, 34б, тел. +38 (0564) 71-86-16.

Можливості для студентів з особливими потребами

В Університеті впроваджується програма з поетапного пристосування частини навчальних приміщень для студентів з особливими потребами. Для такої категорії студентів є можливість навчатися за індивідуальним графіком. Керівництво Університету та викладацький склад у своїй роботі використовує різні методи інклюзивної освіти.

Страхування

Медичне страхування є обов’язковим для всіх іноземних громадян прибувших до України. Медичне страхування студентів, які мають українське громадянство, не обов’язкове, має добровільний характер та здійснюється в банках країни.

Фінансове забезпечення (підтримка) студентів

Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають семестровий контроль, щомісяця отримують стипендію. Діє система соціальних стипендій, які гарантує держава.

Умови для навчання

Для студентів функціонує бібліотека Університету. Фонд бібліотеки регулярно поповнюється. В ньому є видання з технічних, економічних, гуманітарних наук, художні твори, навчальна та навчально-методична література з усіх дисциплін, що вивчаються. Також наявні підручники, посібники, періодичні видання тощо. Діє абонемент видачі літератури та читальна зала. Університет має комп’ютерні класи з виходом до мережі Інтернет. На всій території Університету організовано безперешкодний доступ до мережі WI-FI.

Матеріально-технічна база Університету відповідає міжнародним стандартам. Навчальний процес здійснюється у лекційних аудиторіях та аудиторіях для семінарських і практичних занять. Також діють університетські лабораторії за різними напрямами.

Розвиток матеріально-технічної бази здійснюється за участю в програмах Агентства США з міжнародного розвитку (USAID/UCBI), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Данської ради у справах біженців (DRC) та ін.

Міжнародні програми, можливості міжнародної мобільності

ДонНУЕТ має широкі міжнародні зв’язки, співпрацює із закордонними університетами, науковими інституціями та асоціаціями. Підписані Угоди про співпрацю з університетами Грузії, Польщі, Франції, Португалії, Швеції, Словаччини. В рамках цих угод проводяться Міжнародні конференції, публікуються спільні видання, здійснюється академічний та науковий обмін за участю викладачів та студентів. В університеті є можливість взяти участь в програмах академічного обміну з Європейською вищою школою бізнесу (м. Познань, Польща), Університетом Адміністрації і Бізнесу ім. Є. Квятковського (м. Гдиня, Польща), Вищою школою управління охорони праці в Катовіце (м. Катовіце, Польща).

Індивідуальні гранти на стажування або навчання за кордоном співробітники та студенти Університету отримують, беручи участь в конкурсах індивідуальних проєктів за програмами Erasmus+, DAAD, NATO, а також Університету Британської Колумбії (Канада), Центрально-Європейського університету (Угорщина), Австрійської служби академічних обмінів, Вільного університету Берліна тощо.

Університет бере участь в проєктах Британської Ради (Велика Британія), Програмі імені Фулбрайта (США), Центрі «Відкритий світ» при Бібліотеці Конгресу США, Міжнародному благодійному фонді «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Фундації польських ректорів – Інститут суспільства знань (Польща), програмах Європейської Комісії ERASMUS+, спрямованих на вдосконалення якості освіти, структури та системи управління, підвищення кваліфікації співробітників.

Практична інформація для мобільних студентів

Консультаційну допомогу студент може отримати у відділі міжнародних звʼязків, у дирекції Навчально-наукового інституту, на випусковій кафедрі.

Відділ міжнародних звʼязків надає інформацію щодо:

 • міжнародних програм: стипендій, літніх шкіл, волонтерства, грантів, конкурсів;
 • порядку прийому іноземних громадян на навчання до ДонНУЕТ.

У директораті Навчально-наукового інституту студент може отримати консультації щодо:

 • порядку оформлення документів для участі в академічній мобільності;
 • академічної довідки;
 • індивідуального плану навчання;
 • академічної відпустки;
 • перезарахування навчальних дисциплін;
 • програм академічної мобільності;
 • інформаційного пакету ЄКТС закладу-партнера.

На випусковій кафедрі студент може отримати консультації щодо складання індивідуального плану навчання за кордоном.

Мовні курси

Вивчення в ДонНУЕТ іноземної мови є обов’язковим за навчальними планами всіх спеціальностей. Студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Туризм» обов’язково мають опанувати 2 іноземні мови.

Для всіх бажаючих взяти участь у програмах міжнародних обмінів, в Університеті є можливість вивчати іноземну мову додатково на мовних курсах. Викладаються англійська та німецька мови.

Запис на мовні курси здійснюється 2 рази на рік: у періоди з 25 серпня по 10  вересня та з 25 січня по 10 лютого поточонго року. Лист і темою «Мовні курси для мобільності» необхідно надіслати на адресу: fil@donnuet.edu.ua. У листі необхідно вказати: ПІБ, дату народження, обрану для вивчення мову, мету вивчення мови, вид діяльності.

Практика (Стажування)

Університет має угоди з такими державними підприємствами, як «Кривбасстандартметрологія», «Криворізька теплоцентраль», «Кривбаспромводопостачання»; комунальними підприємствами «Кривбасводоканал» та «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»; ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»; готелями «Дружба» та «Аврора»; Головним управлінням Державної казначейської служби та Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області; Державною фіскальною службою України; гіпермаркетами «Епіцентр» та «Ашан»; туристичними агенціями міста, страховими компаніями, закладами ресторанного сервісу, банківськими установами.

Міжнародна практика

В Університеті реалізується програма дуальної освіти («Sandwich education»), що передбачає поєднання навчання здобувачів вищої освіти в ДонНУЕТ із виробничим стажуванням/практикою за кордоном на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях на основі укладених договорів для набуття певної кваліфікації. Університетом укладено договори про організацію стажувань для студентів Університету на Кіпрі, в Італії, Туреччині, Болгарії, Польщі. Завдяки укладеним договорам студенти Університету щорічно проходять міжнародне виробниче стажування.

Студентські організації

В Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського діє студентське самоврядування, яке є гарантованим державою правом осіб, які навчаються, самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

Самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності й забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні Університетом. Порядок створення і функціонування студентського самоврядування регламентує Положення про орган студентського самоврядування в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, схвалене студентською конференцією Університету.

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.