Освітні програми PhD

Галузь знань

Спеціальність

Код

Назва

Код

Назва

05

Соціальні таповедінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність