Сертифікати

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації

№ з/п Прізвище та ініціали педагогічного (науково-педагогічного) працівника, слухача курсів Форма

ПК

Вид ПК Тема ПК Обсяг ПК

(кількість кредитів ЄКТС, кількість годин)

Номер документа про ПК Обліковий запис документа про ПК Дата видачі документа про ПК
1. Снігур К. В. Очно-заочні курси/ Одноденні тематичні курси Навчальна програма/семінар/ практикум/тренінг/ вебінар/майстер-клас/стажування «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» 1 кредит ЄКТС,

12 год/18 год.

ПК № 01566057/0043-20

 

№43-20, ДонНУЕТ,

м.  Кривий Ріг

07.04.2020 р.