ДонНУЕТ та місцева громада: що важливо?

Як один з етапів реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що здіснюється за підтримки Європейського Союзу, для визначення перспективних напрямів посилення можливості ДонНУЕТ надавати кращі освітні послуги громаді Донецької області було проведено опитування представників одного з найбільш важливих  стейкхолдерів  Університетут в м. Маріуполь – співробітників  Маріупольської міської ради.

Анонімне опитування у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Форми було здійснено 22-29.04.2020 р.

Одне з питань  анкети було спрямоване на виявлення думок респондентів щодо порівняної значущості різних результатів діяльності ДонНУЕТ з точки зору потреб територіальної громади м. Маріуполь.

З точки зору поточних потреб та інтересів громади співробітники виконкому міської ради найвище оцінюють «Участь студентів у соціальних та культурних ініціативах міського та регіонального рівнів”, а також, як рівнозначущі, такі результати як «Організація соціальних, культурних, освітніх проектів для мешканців громади» та «Організація освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації для співробітників підприємств та організацій міста».

З точки зору середньострокової перспективи, на думку респондентів, найбільш значущими є «Проведення наукових досліджень  для вирішення проблем громади”, а також «Участь студентів у соціальних та культурних ініціативах міського та регіонального рівнів», «Організація соціальних, культурних, освітніх проектів для мешканців громади».

З огляду і на короткострокові, і на середньострокові інтересів громади, респонденти поставили результат «Якісна підготовка здобувачів вищої освіти» на третє за значущістю місце. Однак саме результати, безпосередньо пов’язані із освітньою функцією Університету, посіли перші за значущістю місця у стратегічній перспективі: «Якісна підготовка здобувачів вищої освіти»  та «Організація освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації для співробітників підприємств та організацій міста». Третє за значущістю у довгостроковій перспективі місце посіли результати «Проведення наукових досліджень  для вирішення проблем громади» та «Працевлаштування науково-педагогічних працівників-мешканців громади».

У цілому, відповіді на дане питання свідчать про зростання із розширенням горизонту планування значущості освітніх результатів діяльності ДонНУЕТ, зниження значущості соціально-культурних заходів Університету та «постійну» високу значущість результатів, пов’язаних із науково-дослідницькою функцією ДонНУЕТ та впливом на ринок праці міста.

 

УВАГА!!! карʼєрна програма від компанії Philip Morris

УВАГА!

Ми вже знаємо, як зробити твоє літо незабутнім!

ASPIRE – це літня оплачувана карʼєрна програма від компанії Philip Morris в Україні.

ASPIRE саме для тебе, якщо ти:

 • мрієш про карʼєру у міжнародній компанії у відділі Sales;
 • комунікабельний та цілеспрямований;
 • активний та підприємливий;
 • студент 4-6 курсів або випускник 2018-2019 рр. вищих або спеціальних навчальних закладів.

Як потрапити? 

 • відправ заявкудо 30 травня 2020 року
 • пройди тестування та відеоінтерв’ю;
 • прийди на співбесіду.

Ця літня програма краща альтернатива за море!

Не віриш?

Переконайся на власні очі!

 

Поквапся та клікай на лінк, щоб заповнити анкету:

https://www.pmi.com/careers/job-details?id=28485

Kонкурс бізнес-проєктів Idea-Battle

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ДонНУЕТ!

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує студентів усіх спеціальностей університету взяти участь у студентському конкурсі бізнес-проєктів Idea-Battle.

Програма конкурсу передбачає:

 1. Підготовку бізнес-плану (проєкту) актуальної підприємницької ідеї обсягом до 30 стор. (формат ‒ А4, TimesNewRoman, кегель 14, 1,5 міжрядковий інтервал. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч ‒ 20 мм, абзац ‒ 1,25, вирівнювання – по ширині).

Кінцевий термін подання бізнес-планів до конкурсної комісії – 10.05.2020 р.

Надсилати на електронну адресу: voloshyna@donnuet.edu.ua

 1. Аудит бізнес-планів – 10-13.05.2020 р.
 1. Презентацію бізнес-планів та їх захист – 14.05.2020 р. з 12.30 в режимі відеоконференції.

Координатор проєкту:

Волошина Світлана Василівна, к.е.н., доцент (запитання надсилати на пошту в робочі дні 900-1500).

Сподіваємося на цікаве і корисне спілкування!!!

Запрошуємо взяти участь у підготовці колективної монографії «Сучасна проблематика управління витратами промислового підприємства»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії «Сучасна проблематика управління витратами промислового підприємства».

Метою монографії є розвиток теоретичних положень та напрацювання актуальних практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного функціонування системи управління витратами промислового підприємства.

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ:

 1. Аналіз сучасних підходів до управління витратами промислового підприємства.
 2. Методологічні аспекти формування системи управління витратами промислового підприємства.
 3. Механізм ефективного управління витратами промислового підприємства.

Вимоги до матеріалів монографії

 1. У підготовці видання можуть взяти участь автори оригінальних наукових досліджень за темою монографії.
 2. До публікації приймаються статті обсягом 25-30 сторінок українською мовою.
 3. Статті, які надсилаються, повинні містити елементи наукової новизни, теоретико – методичну і практичну цінність. Автор роботи відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.
 4. Автори без наукового ступеня подають статті разом із рецензією доктора економічних наук, аспіранти – із рецензією наукового керівника.
 5. Максимальна кількість авторів одного матеріалу – три особи.
 6. Формат – А4, TimesNewRoman, кегель 14, 1,5 міжрядковий інтервал. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм, абзац – 1,25, вирівнювання – по ширині, сторінки не нумеруються.
 7. Назва роботи (великими жирними літерами по центру).
 8. Через один пробіл – анотація (мета, методи дослідження, наукові результати, їх наукова цінність і практичне значення, ключові слова).
 9. Через один пробіл – текст роботи.
 10. Основна частина статті має бути структурована наступним чином: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень та публікацій; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження.
 11. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список літератури (жирним і по центру). Мінімальна кількість джерел – 10. Порядок формування списку літератури – у порядку згадування джерел. Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках (для друкованих джерел зазначається номер сторінки). Нумерація джерел – вручну. Оформлення списку літератури здійснюється згідно п.п. 5.4 ДСТУ 8302:2015.

Приклад оформлення списку літератури:

 1. Семенчук Л.І. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 898–901.
 2. Макар Г.І., Бойко А.С. Економічна безпека: навч. посіб. Київ: Знання, 2018. 639 с.
 3. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах, гарнітура TimesNewRoman, який має бути згрупований як єдиний безколірний об’єкт.
 1. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах, гарнітура TimesNewRoman, який має бути згрупований як єдиний безколірний об’єкт.
 2. Назва кожного рисунку подається по центру з підписом під ним «Рисунок – Назва ілюстрації» (підпис має бути розташований з вирівнюванням – по центру) з обов’язковим посиланням по тексту статті.
 3. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці. Оформлення тексту таблиці: шрифтом TimesNewRoman, 11-12 кеглем (розмір шрифту), через 1 інтервал. Таблиці по тексту мають бути розташовані по центру документа з підписом над ними «Таблиця № – Назва таблиці» з обов’язковим посиланням на них по тексту статті.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1 – Проміжні інтегральні показники безпеки трудових ресурсів добувних підприємств Криворізького басейну за 2015-2017 рр.

Показники ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ  «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Побудовано автором за [номер джерела]

 1. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковий.
 2. Формули створюються за допомогою редактору формул Microsoft Equation 3.0. Кожна формула, на яку є посилання по тексту статті (наприклад, «…. за допомогою співвідношення (3) можливо…»), повинна мати нумерацію, при цьому розташування формули – по центру тексту із нумерацією праворуч.

Редколегія залишає за собою право відбору і редагування рукописів. Статті, які за науковим рівнем, оформленням і термінами подання не відповідатимуть встановленим вимогам,  публікуватися не будуть.

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN). Примірники монографії розсилаються відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОНМС України від 17.10.2012 р. №1112).

Терміни:

– надсилання статей – до 10.05.2020 р.

– оплати монографії – до 15.05.2020 р.

– розсилки авторам друкованого примірника – до 15.06.2020 р.

Вартість публікації:

 • за один друкований примірник монографії (без урахування вартості поштової пересилки) – 300 грн.

Оплата здійснюється після отримання від редакційної колегії електронного повідомлення щодо включення матеріалів у монографію. Реквізити щодо оплати вартості публікації будуть вислані на електронну пошту автору.

Пакет документів в електронному вигляді (з поміткою у темі листа «Монографія СПУВПП») включає наступні самостійні файли:

 1. Електронний варіант наукових матеріалів монографії (Іванов_матеріали)
 2. Довідка про авторів(Іванов_довідка)
 3. Сканована копія документа про сплату (Іванов_квитанція)

Документи необхідно надсилати на електронну адресу: voloshyna@donnuet.edu.ua

Отримання документів обов’язково підтверджується електронним повідомленням від редакційної колегії протягом 3-х робочих днів.

 

Координатор проєкту:

Волошина Світлана Василівна, к.е.н., доцент, тел. 067-630-44-39 (в робочі дні 900-1700).

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
Посада
Тема статті
Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів статті
Обсяг статті, стор.
Кількість додаткових примірників монографії
Адреса для відправлення монографії (місто, номер відділення Нової пошти)
Контактний телефон
Е-mail

Редакційна колегія сподівається на плідну наукову дискусію і встановлення довгострокових творчих контактів!!!

Всесвітній день охорони

Відповідно до Указу Президента України від 18.08.2006 №685/2006, щороку 28 квітня, у Всесвітній день охорони праці, в Україні відзначають День охорони праці.

У 2020 році Міжнародна організація праці у Всесвітній день охорони праці робить акцент на надзвичайно важливій проблемі, актуальній для всього зайнятого населення у світі.

Девіз Дня охорони праці 2020 року звучить так: «Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя». Вибір теми обумовлений поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. До початку пандемії МОП планувала присвятити День охорони праці 2020 іншій проблемі ‒ проблемі насильства і домагання у сфері праці (Violence and Harassment in the World of Work). Саме тому Всесвітній день охорони праці присвячений подоланню спалаху інфекційних захворювань у світі праці, з особливою увагою до пандемії COVID-19.

Метою Дня охорони праці 2020 року є стимулювання національного тристороннього діалогу із безпеки і здоров’я на роботі (БЗР).

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського також долучаєтьс  до відзначення Дня охорони праці у 2020 році.

Відновлення Асоціації випускників ДонНУЕТ у рамках реалізації грантового проекту Європейського Союзу

У рамках реалізації Грантового проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області» за підтримки Європейського Союзу Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розпочав роботу щодо відновлення Асоціації випускників, адже Університет зацікавлений не тільки у навчанні нинішніх студентів, а й у розвитку тих, хто давно вже покинув його стіни. Випускники ДонНУЕТ, ‒ хто вони і чого досягли після випуску? Усі пішли різними шляхами, але обʼєднує їх одне: Університет став місцем, де визначилося майбутнє цієї генерації.

Головні цілі Асоціації випускників ДонНУЕТ:

 1. Зміцнення корпоративного духу серед студентів та випускників Університету.
 2. Сприяння згуртуванню випускників.
 3. Стимулювання випускників у підтримці контактів з Університетом.
 4. Об’єднання зусиль випускників з метою розвитку Університету.

Задачі Асоціації випускників ДонНУЕТ:

 1. Створення і підтримка постійно діючого інформаційно-комунікаційного середовища, яке пов’язує випускників між собою та Університетом.
 2. Формування та розвиток професійних, соціальних, наукових та ділових зв’язків між випускниками та Університетом.
 3. Сприяння роботі з профорієнтації молоді.
 4. Сприяння стажуванню, проходженню практичної підготовки студентів Університету.
 5. Сприяння працевлаштуванню випускників Університету.
 6. Реалізація програм менторства під керівництвом менторів – випускників Університету.
 7. Сприяння розвитку програм дуальної освіти.
 8. Сприяння проведенню зустрічей випускників Університету.
 9. Проведення спільних освітніх, наукових та культурних заходів.

Положення про Асоціацію випускників Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського розроблено та затверджено 16.04.2020 року на Вченій радій Університету.

Випускники ДонНУЕТ будуть брати активну участь у наукових, спортивних і культурно-масових заходах Університету. Робота Асоціації не буде вщухати і на науковому фронті, адже серед випускників Університету чимало аспірантів і молодих учених. Члени Асоціації також будуть брати активну участь у науково-практичних заходах різного рівня, представляючи інтереси Асоціації, публікуючи наукові та науково-практичні статті в наукових виданнях, тому що ДонНУЕТ готує успішних висококласних професіоналів для різних сфер діяльності.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у

І-й Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв”,

що відбудеться 24 квітня 2020 року.

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІІ

09.30 – 10.30      –       відкриття конференції, пленарне засідання.

Zoom Конференція: Інноваційний розвиток ГРГ та ХВ. Час: 24 квітня 2020 р. 09:30 AM Київ.

Підключення до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74290115421?pwd=d0FqK2hKSTdOcnhXNDRjOWZwQjZXZz09

Ідентифікатор конференції: 742 9011 5421. Пароль: 2020

10.30 – 13.30      –       робота в секціях.

Zoom Конференція: Секція 1

Час: 24 квітня 2020 р. 10:00 AM Київ.

Підключення до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75373771519?pwd=U1grcmd3N054K1kxTVRsM1hqN2Y1dz09

Ідентифікатор конференції:753 7377 1519. Пароль: 2020

Zoom Конференція: Секція 2

Час: 24 квітня 2020 р. 10:00 AM Київ.

Підключення до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/75447484256?pwd=UlMxQlVVL3pIdWZCQk14THlGRjZ1QT09

Ідентифікатор конференції: 754 4748 4256. Пароль: 2020

Zoom Конференція: Секція 3

Час: 24 квітня 2020 р. 10:00 AM Київ.

Підключення до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/74822144721?pwd=QURVRmp6aktCT0xnKzVzUUNoL1FyUT09

Ідентифікатор конференції: 748 2214 4721. Пароль: 2020

13.30 – 14.00      –       підведення підсумків, закриття конференції.

Zoom Конференція: Підведення підсумків конференції

Время: 24 апр 2020 р. 13:00 PM Київ.

Підключення до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/77030648380?pwd=RmVTbkYrblR5R0dnZkpNOFcwc2FSdz09

Ідентифікатор конференції: 770 3064 8380. Пароль: 2020

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Он-лайн доповідь на пленарному засіданні    –       до 15 хв.

Он-лайн доповідь в секціях                              –       до 8 хв.

Он-лайн виступ в обговоренні                         –       до 3 хв.

Міжнародний день Землі, луддити, Грета Турнберг або як коронавірус змінює самосвідомість людей у світ

Пандемія коронавірусу живе на планеті. Держави доповідають про тисячі хворих, про зміни в економіці. Але в цій ситуації є і добра новина – з Космосу стало краще видно нашу планету! Вона дуже довгий час була зовсім не зеленою, а сірою від смогів та кислотних дощів, чорною від чаду природних та штучних пожеж, зі знищеними лісами вздовж усієї території, яку перетворює на пустелю сучасне індустріальне суспільство. Забруднюються невеликі річки, великі судноплавні артерії країн, як то Дніпро та Дунай в Україні. В них випускають дуже небезпечні речовини від токсичних виробництв, через які гинуть різні види риб та труяться птахи, тварини й люди. В країну приходять сильні вітри, бо зникають захисні лісосмуги, міліють джерела і зменшується кількість опадів. Також промислове виробництво засмічує небезпечними викидами повітря у великих містах, а зелена маса дерев на вулицях ‒ варварські знищується!

Саме тому 50 років поспіль 22 квітня відзначається Міжнародний день Землі. Екологічні проблеми турбують свідоме людство і потребують змін на краще.

Бібліотека Навчально-наукового інституту бізнесу і гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського не одноразово розповідала студентам і викладачам нашого Університету про актуальні проблеми екології. Ця тема стала ще більш гострою під час епідемії коронавірусу.

Людина має право на захист свого здоров’я, на чисту воду, на свіже повітря, на екологічне навколишнє середовище, де клімат не змінюється в наслідок бездумного втручання в природні екосистеми. Людина має жити в екологічно чистих містах і загальновідомо, наприклад, що китайці та японці ходили по вулицях своїх загазованих мегаполісів у масках і респіраторах задовго до вибуху коронавірусу!

Та й однією з причин його виникнення називають антигігієнічний стан ринку морепродуктів китайського міста Ухань. Тобто природа мстить людині за її бездумне та споживче ставлення і бездіяльність.

І ось є добра новина – через спад виробництва у світі, космонавти змогли розгледіти території Китаю та Індії, а жителі останньої вперше за багато років побачили верхівки Гімалаїв, бо гори чітко вимальовуються в повернутій прозорості повітря! Зменшився потік автомобільного транспорту, як зазначають кияни, бензинові вихлопи не створюють смог і година пік не так завантажує автошляхи.

А вирішувати – радіти такому, на жаль короткотерміновому, поліпшенню екологічної ситуації, чи журитися, що дуже скоро все повернеться на звичне – вам, населенню нашої планети.

Ми, звісно, вважаємо себе людьми освіченими. Тому ми не можемо не пам’ятати про рух луддитів у Великій Британії на початку ХХ століття. Зараз, майже через двісті років, ми прекрасно розуміємо, що науково-технічний прогрес спинити неможливо. Але ж чомусь Грета Тунберг має зараз великий вплив на суспільну думку та свідомість. Хоча навряд чи нам зараз можливо відмовитися від сучасних високотехнологічних сервісів та гаджетів, але задуматися над екологією, дійсно, варто. Людству вже замало нашої планети, а другої Землі в нас немає. Може нам усім слід зменшити свої особисті потреби, щоб скоротити виробництво та знизити технічне навантаження на нашу планету.

Також потрібно робити все можливе, щоб екологічна ситуація в рідному місті змінювалася на краще.

З маріупольським привітом та сподіваннями на покращення екології! Будьте здорові! Святкуємо День Землі!

В УКРАЇНІ ПРОДОВЖИЛИ КАРАНТИН ДО 11 ТРАВНЯ 2020 року

Кабінет Міністрів України продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення прийняте на засіданні Уряду 22 квітня 2020 року.

“Передбачається продовження терміну дії карантину до 11 травня 2020 року. Разом з цим пропонується дозволити перевезення в міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремих категорій працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину”, – зазначив Максим Степанов.