Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 21 по 25 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

100 % респондентів відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

На питання «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ?» 50 % обрали по 2 варіанти відповідей: «Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ» і «Так, я голосую на виборах  до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ». Ще 22,5 % додатково до цих варіантів відповідей обрали варіант відповіді «Так, я беру участь у підготовці і проведенні заходів, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ». 27,5 % респондентів обрали варіант відповіді «Ні, я не беру зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ».

На думку 82,5 % учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо або скоріше достатньо.

Результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення ним уваги учасників студентського самоврядування свідчать, що найбільш важливим є участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо), а найменш – розважальні заходи (масові спортивні, розважальні та культурні заходи). Середні оцінки цих напрямків знаходяться переважно на задовільному та доброму рівнях, що свідчить про ефективність діяльності студентського самоврядування, проте групі забезпечення слід звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів.

На питання, які заходи/дії студентського самоврядування ДонНУЕТ за останні 1-2 роки Вам сподобались, обрані наступні відповіді: зустріч із представниками студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТСтудPARTY.

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили максимальні три бали критерію «Я вважаю, такий Центр потрібний і студентам, і Університету» та «Я вважаю, такий Центр буде корисним для розвитку Університету». Проте 36 % опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 19,5 % респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів вищої освіти й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ. За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: звернути увагу на залучення студентського самоврядування до організації на більш високому рівні співробітництва та активності навчальних, наукових, виховних та розважальних заходів (директор, зав. кафедри, гарант, викладачі); більше інформувати здобувачів ВО про діяльність, якою займається студентське самоврядування (голови студентського самоврядування ДонНУЕТ та НІІРГБТ).

63 разів прочитано