Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Про результати опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування

Результати проведеного опитування SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» здобувачів ОП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти свідчать про їх високий рівень задоволеності роботою студентського самоврядування.

За результатами опитування 100% респондентів згодні, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, допомагає вирішенню актуальних проблем у житті студентів. Також 100% респондентів впевнені, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування. Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили діяльність органів студентського самоврядування за такими напрямками:

ü інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ;

ü інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів;

ü сприяння підвищенню ефективності навчального процесу;

ü інформованість про заходи, що плануються, організовуються і проводяться студентським самоврядуванням ДонНУЕТ.

72% опитаних здобувачів ВО вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку. Проте, 69% здобувачів ВО не хочуть брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування (протокол № 6 від 06.12.2022), прийняте рішення про необхідність під час проведення адаптаційного тижня, загальних зборів ЗВО на початку навчального року висвітлювати діяльність студентського самоврядування задля створення передумов залучення здобувачів ОП «Маркетинг» у органи студентського самоврядування.

172 разів прочитано