Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за анкетою форми SQ_9 щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилось з 30.10.22 по 04.11.22 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms.

За результатами анкетування було виявлено, що із визначенням терміну «академічна доброчесність» знайомі 37,5 % опитаних або скоріше знайомі 62,5 % опитаних. Абсолютно подібні результати було отримано з питання володіння учасниками анкетного опитування визначенням терміну «академічний плагіат».

100 % опитаних відповіли, що знають як перевірити текст на плагіат за допомогою онлайн-ресурсів або спеціалізованих програм. На питання «Чи перевіряли Ви коли-небудь власні наукові роботи, статті, тези на плагіат самостійно?» лише 25 % опитаних дали відповідь «Так, іноді» та 75 % відповіли, що ніколи цього не робили.

На питання «Чи знаєте Ви про випадки плагіату в Університеті?» 87,5 % респондентів повідомили, що такі випадки їм не відомі та 12,5 % опитаних було важко відповісти на це питання.Всі учасники анкетного опитування відповіли, що вони особисто ніколи не ставали жертвою плагіату.

62,5 % респондентів обрали відповідь «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій», 25 % – «Плагіат – це погано, але я не знаю/не вмію правильно, або мені важко так зробити, тому краще запозичити матеріал звідкись» та ще 12,5 % обрали варіант «Плагіат не схвалюється, але яка різниця, якщо це дозволяє зекономити сили та час».

62,5 % опитаних студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт, проте 25 %  обрали варіант відповіді, що до плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях  і ще 12,5 % було важко відповісти на це питання.

Із нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату, за результатами даного анкетного опитування, знайомі 75 % респондентів, 25 % – скоріше знайомі.

100 % учасників даного анкетного опитуваннявважають за правильне намагатись дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності.

Також, за думкою 100 % респондентів, усне або письмове зобов’язання студентів дотримуватись принципів академічної доброчесності посилить (37,5 % відповідей) або скоріше посилить (62,5 % відповідей) їх намагання діяти доброчесно.

На питання «Чи повідомите Ви викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого студента, якщо Вам стане відомий такий факт?» 75 % респондентів обрали варіант відповіді «Важко відповісти», по 12,5 % відповіли «Скоріше ні» і «Скоріше так».

Справедливими заходами по відношенню до винуватця у разі виявлення плагіату з боку здобувача вищої освіти 100 % респондентів вважають недопущення роботи до захисту та/або публікації та скасування результатів оцінювання знань.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва встановлено, що поняття «академічна доброчесності» та «академічний плагіат» зрозуміле здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології», проте слід продовжувати роз’яснювальну роботу з метою повного виключення проявів академічного плагіату в Університеті.

 

 

59 разів прочитано