Університет Туган-Барановського інформує: Міжнародний день боротьби з корупцією

Університет Туган-Барановського інформує: 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

В Університеті Туган-Барановського діє принцип «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції. Діє рада з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень в Університеті Туган-Барановського.

Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Університету, включаючи посадових осіб усіх рівнів, ректора, а також для всіх суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів), над якими він здійснює контроль.

Основними антикорупційними стандартами і процедурами Університету є:

 • ознайомлення нових працівників зі змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції
 • антикорупційна перевірка ділових партнерів
 • положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми
 • критерії обрання ділових партнерів Університету
 • обмеження щодо підтримки Університетом політичних партій, здійснення благодійної діяльності
 • механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів
 • здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції
 • процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладання дисциплінарних стягнень
 • норми професійної етики, обов’язки та заборони для працівників
 • механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів
 • обмеження щодо подарунків
 • нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми

135 разів прочитано