Записи

Університет Туган-Барановського інформує: Міжнародний день боротьби з корупцією

Університет Туган-Барановського інформує: 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

В Університеті Туган-Барановського діє принцип «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції. Діє рада з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень в Університеті Туган-Барановського.

Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Університету, включаючи посадових осіб усіх рівнів, ректора, а також для всіх суб’єктів господарської діяльності (філій, підрозділів), над якими він здійснює контроль.

Основними антикорупційними стандартами і процедурами Університету є:

 • ознайомлення нових працівників зі змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання та протидії корупції
 • антикорупційна перевірка ділових партнерів
 • положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми
 • критерії обрання ділових партнерів Університету
 • обмеження щодо підтримки Університетом політичних партій, здійснення благодійної діяльності
 • механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів
 • здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції
 • процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладання дисциплінарних стягнень
 • норми професійної етики, обов’язки та заборони для працівників
 • механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів
 • обмеження щодо подарунків
 • нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми

Університет Туган-Барановського інформує: антикорупційна скринька

В Університеті Туган-Барановського діє анонімна «Скриньки довіри», що знаходиться на 1 поверсі Університету. Тут анонімно можна залишити факт, про виявлення корупційних дій чи повідомлення, коли було зафіксовано будь-який прояв корупції.

Університет Туган-Барановського керується принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції.

Антикорупційна програма

В Університеті Туган-Барановського працює Рада з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень. Це колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

 Університет Туган-Барановського інформує: День протидії корупції 

Університет Туган-Барановського інформує: 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day).

Корупція – це складне соціальне, політичне і економічне явище. Подолати корупцію можливо тільки завдяки консолідації всього суспільства та налагодження системи протидії. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Держпраці забезпечує умови для повідомлень про порушення вимог цього Закону.

В Університеті Туган-Барановського діє принцип «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції. Діє рада з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень – колегіальний орган, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Раду з питань запобігання та виявлення корупційних правопорушень в Університеті Туган-Барановського.