Пропонуємо для обговорення проект освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Пропонуємо для обговорення проект освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»

Пропонуємо для обговорення проект освітньо-професійної програми «Мова та література (англійська, німецька). Переклд» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту: ostapenko@donnuet.edu.ua

Проект програми “Мова та література (англійська, німецька). Переклад”

79 разів прочитано