Про результати опитування за анкетою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Про результати опитування за анкетою SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування»

Результати опитування здобувачів ОП «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування, проведеного з 21.11.2022 р. по 25.11.2022 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності роботою студентського самоврядування.

Так, 100% здобувачів згодні, що студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом, сприяє участі студентів у житті Університету, сприяє вирішенню актуальних проблем Університету.

Проте, 100% опитаних важко сказати, чи Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування, хоча ті самі 100% впевнені, що Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили діяльність органів студентського самоврядування за такими аспектами:

  • інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ;
  • інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів;
  • інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ;
  • участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо;
  • сприяння підвищенню ефективності навчального процесу;
  • інформованість про заходи, що плануються, організовуються і проводяться студентським самоврядуванням ДонНУЕТ.

67% респондентів вважають, що студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку. Проте, тіж 67% студентів не хочуть брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняте рішення про необхідність гаранту ОП під час проведення загальних зборів на початку навчального року висвітлювати діяльність студентського самоврядування задля створення передумов залучення здобувачів ОП «Місцеві фінанси» у органи студентського самоврядування.

152 разів прочитано