Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

В опитуванні здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування за анкетою форми SQ_18 взяли участь 82 % здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Опитування здобувачів проводилось у формі онлайн-опитування 21.11.2022 р. – 02.12.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

100% опитуваних відомо про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ. 65% респондентів беруть участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ і голосують на виборах  до органів студентського самоврядування. 15% додатково до цих відповідей відмітили, що беруть участь у підготовці і проведенні таких заходів, а 35% не беруть зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ.

На думку всіх 100% учасників анкетного опитування інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ достатньо. Свою інформованість про різні аспекти діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та  життя Університету в цілому учасники анкетного опитування виразили оцінками від 4,1 до 4,7 за 5-бальною шкалою.

Щодо прав студентського самоврядування та його впливу на життя Університету було отримано оцінки від 3,4 до 5. Узагальнені результати оцінки учасниками анкетного опитування важливості різних напрямів діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ та ступінь приділення уваги напрямам діяльності коливаються від 3,2 до 5 балів.

Опитаним здобувачам ВО сподобались такі заходи за останні 1-2 роки, як зустріч представників студентського самоврядування з першокурсниками в межах адаптаційного тижня, щорічна Спартакіада ДонНУЕТ та інші спортивні заходи студентського самоврядування, ДонНУЕТ СтудPARTY, «Візитка першокурсника».

Щодо ідеї створення у/при ДонНУЕТ «Центру освітньо-культурного розвитку» як осередку соціальної активності студентів, то респонденти виставили оцінки від +1 до +3 (оцінювання проводилось за шкалою від «-3» до «+3», де «+3» означає найвищий рівень бажаності, «-3», відповідно, найнижчий рівень підтримки, а «0» – повну байдужість до певного пункту). Тобто, створення «Центру освітньо-культурного розвитку» у/при ДонНУЕТ підтримали 100% респондентів. Також всі учасники анкетного опитування вважають, що такий Центр буде корисним для розвитку Університету. Проте 30% опитаних вважають, що здобувачі вищої освіти не будуть приймати участь у діяльності і заходах такого центру, а 15% респондентів мають сумніви, що Центр зможе здійснювати проєкти, що будуть корисними для здобувачів ВО й Університету.

Результати анкетного опитування доводять про наявність та функціональність системи студентського самоврядування в ДонНУЕТ.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано запросити голову студентського самоврядування на засідання вченої ради ННІ та обговорити питання проведення спільних заходів.

165 разів прочитано