ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

У листопаді 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» (ОПП Економіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо перегляду структури та змісту освітньої програми. Результати анкетування свідчать про достатньо високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти змістом та структурою ОПП Економіка.

За результатами опитування установлено, що:

75% респондентів вважають, що ОПП Економіка не потребує перегляду; 25% вважають, що потребує, для урахування вимог роботодавців та пропозицій здобувачів ВО;

50% респондентів не знають про зміни ОПП Економіка; 50% – знають та дізналися про це із сайті Університету або самостійно (випадково);

 

 

100% респондентів вважають, що ОП добре формує їх академічні знання та навички; добре сприяє особистому розвитку;

63% респондентів вважають, що успішне опанування ОП має добре вплинути на їх майбутню кар’єру, 37% респондентів вважають такий вплив ймовірним;

37% опитаних вважають, що зміни, що відбуваються в ОП, викликані змінами потреб ринку праці, 63% респондентів необхідністю постійного вдосконалення ОП;

63% респондентів вказали на те, що ОП потребує «поглиблення практичної підготовки» та диверсифікації баз практики;

75% респондентів вважає, що обов’язкові дисципліни ОП не потребують перегляду, 25% – потребують;

25% респондентів вважають, що ОП, за якою вони здобувають вищу освіту, повністю відповідає сучасним потребам ринку праці та суспільства, 50% респондентів – відповідає сучасним вимогам на достатньому рівні, 25% – швидше відповідає сучасним вимогам;

100% респондентів вважають, що форма атестації, передбачена ОП, відповідає Стандарту вищої освіти та є достатньою для визначення кваліфікації випускників;

50% респондентів вказали на те, що форми викладання навчальних дисциплін за ОПП Економіка не потребують ніяких змін, 12,5% респондентів – потребують змін, оскільки вони їм не подобаються; 12,5% респондентів зазначили, що форми викладання навчальних дисциплін та саму ОП можна поліпшити за рахунок поліпшення якості (компетентності) викладачів;

88% респондентів задоволені навчанням за даною ОП та відзначили ОП як сучасну та затребувану.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 10 від 28.12.2022 р.):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Гаранту ОП розширити та диверсифікувати перелік баз практики шляхом укладання додаткових договорів.

Проінформувати здобувачів вищої освіти про зміни ОПП Економіка.

159 разів прочитано