Опитування бакалаврів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 30 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

29 з 30 респондентів зазначили, що їм відомо про можливість вибору навчальних дисциплін.

Щодо періоду вибору навчальних дисциплін, то результати наступні (рис. 1): 7 осіб – в період від з 01 лютого до 01 квітня (для наступного н. р.); 12 осіб – на початку кожного семестру; 3 особи – на початку кожного навчального року; 6 осіб – важко відповісти,  2 особи – не пропонується.

Рис. 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Коли здійснюється процедура вибору навчальних дисциплін?»

Відповідаючи на питання «Чи є важливою для Вас особисто можливість самостійного вибору дисциплін?», 23 осіб зазначили, що ця можливість є для них важливою, ще 5 особи – скоріше важливою. Один респондент зазначив, що для нього це не важливо.  Один респондент зазначив, що йому важко відповісти на це питання.

Враховуючи те, що переважна більшість опитаних обрали варіант відповіді «Важливою» на питання щодо важливості самостійного вибору дисциплін, доцільним є проведення додаткової роботи з метою з’ясування причин виникнення сумнівів у цьому у деяких респондентів (5 з яких обрали варіант відповіді «Скоріше важливою» та 1 – не важливою) та визначення можливостей удосконалення процедури самостійного вибору дисциплін.

444 разів прочитано