Обговорення змін до ОПП «Економіка» Університету Туган-Барановського

Обговорення змін до ОПП «Економіка»

На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями, у ОПП «Економіка» пропонується введення у блок обов’язкових дисциплін ОК:

«Маркетинг» (пропозиція Іщенка О, Дробота Ю., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»);

«Інфраструктурний розвиток» (пропозиція Рябінкової І., Кацуби В., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»; Бочарової Ю.);

«Економічна безпека» (пропозиція Глотова Д., ТОВ «Бізнес Сек’юріті Груп»).

На думку ініціаторів змін, запропоновані удосконалення дозволять забезпечити формування компетентностей, знань та умінь, що є важливими для фахівців з економіки, визначають конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, дозволять забезпечити більш високий рівень відповідності ОПП «Економіка» вимогам Стандарту як в частині відповідності програмним компетентностям, так і програмним результатам навчання.

Введення унікальної ОК «Інфраструктурний розвиток» дозволить підвищити привабливість та конкурентоспроможність ОПП «Економіка», посилити її унікальність за рахунок введення додаткових компетентностей та програмних результатів навчання:

СК17 – Здатність проводити аналіз стану, визначати особливості та перспективні напрями розвитку інфраструктури (пропозиція Рябінкової І., Кацуби В., Бочарової Ю.).

ПРН 27 – Проводити аналіз стану, визначати особливості та перспективні напрями розвитку інфраструктури (пропозиція Рябінкової І., Кацуби В., Бочарової Ю.).

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Економіка» прохання надсилати на пошту: bocharova@donnuet.edu.ua до 08.02.2021 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

86 разів прочитано