Обговорення змін до ОПП «Економіка» Університету Туган-Барановського

Обговорення змін до ОПП «Економіка»

На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями, у ОПП «Економіка» пропонуються наступні зміни:

1) пропозиції гаранта ОПП «Економіка» – Бочарової Ю. та академічної спільноти кафедри (Лисевича С., Кошель В.):

введення до складу обов’язкових дисциплін ОК з метою забезпечення відповідності вимогам Стандарту вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти ОК:

«Цивілізаційні трансформації сучасності» (ПРН 1 – Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу; ПРН 2 – Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя; ПРН 24 – Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей). Пропозиція гаранта Бочарової Ю. та Лисевича С.;

«Основи наукових досліджень», зі зміною назви зазначеної ОК на «Основи наукових досліджень та академічне письмо» (ПРН 16 – Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки). Пропозиція гаранта Бочарової Ю;

2) пропозиції роботодавців ОПП «Економіка» (Дробот Ю., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»; Тригубченко Є., ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», Рябінкова І., ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»)

введення до складу обов’язкових дисциплін ОК з метою формування компетентностей, знань та умінь, що є важливими для фахівців з економіки, визначають конкурентоспроможних фахівців на ринку праці:

«Економіко-математичні методи та моделі». Пропозиція Дробота Ю., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»; Тригубченка Є., ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»;

«Управлінські рішення». Пропозиція Рябінкової І., ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

«Управління проєктами». Пропозиція Тригубченка Є., ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».

Пропозиції стекголдерів ОПП «Економіка», у т.ч. здобувачів вищої освіти щодо розширення переліку вибіркових дисциплін ОПП «Економіка» за рахунок таких ОК, як: Логістика (пропозиція Іщенка О., ТОВ «Рошен-КРИВБАС»), Міжнародна торгівля (пропозиція Рябінкової І., ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), Самоменеджмент (пропозиція Данкеєвої О.; Рикун С., здобувача вищої освіти), Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес (пропозиція Данкеєва О.), Стандартизація та сертифікація (пропозиція Перехреста В., ТОВ «ПРАДО»).

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Економіка» прохання надсилати на пошту: bocharova@donnuet.edu.ua до 01.05.2020 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

93 разів прочитано