Опитування магістрів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 6) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Результати відповідей студентів на запитання, що означає академічна свобода занесено в табл. 1.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання

«Академічна свобода», осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
свободу навчання; свободу проведення наукових досліджень 1
свободу навчання; свободу проведення наукових досліджень; свободу викладання 1
свободу проведення наукових досліджень; свободу викладання 2
свободу проведення наукових досліджень; свободу навчання 1
Загалом 5

 

На запитання «Чи маєте Ви змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (супереч…» студенти надали такі відповіді:

так – 2 респонденти;

скоріше так – 2 респонденти;

важко відповісти – 1 респондент.

На запитання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?»: 

так – 3 студенти,

скоріше так – 1 студент,

важко відповісти – 1 студент.

300 разів прочитано