Опитування студентів, які навчаються на освітній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей проводилось у формі онлайн-опитування 01.09.2020 – 31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 3) із використанням сервісу Microsoft Forms.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-iaki-navchaiutsia-na-osvitnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-2/

 

На виявлення особливостей сприйняття результатів практики здобувачами вищої освіти було спрямоване питання, що містило пари протилежних за змістом тверджень щодо вибору професії, достатності отриманих знань, корисності практики для розуміння вимог професії та результативності практики загалом. Респонденти мали обрати твердження, що, на їх думку, найбільше підходять (табл. 2).

Таблиця 2 –  Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «З якими твердженнями щодо практики, яку Ви проходили, Ви згодні?», осіб

Твердження, з якими потрібно було погодитись або ні Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Практика Разом
На практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії. 1 1
Практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань. 1 1
Завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом. 1 1
Практика дозволила зрозуміти вимоги професії, необхідні для майбутньої роботи за фахом. 1 1
Практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань.; 1 1
Практика виявила прогалини у моїй фаховій підготовці. 1 1

 

На оцінку загальної задоволеності від проходження практики було спрямовано також питання щодо бажання респондентів пройти практику у тій же самій організації (підприємстві) ще раз.

Більшість опитаних здобувачів вищої освіти обрали варіант відповіді «Так, хотів (хотіла) б» (3 респонденти) та «Скоріше так» (1 респондент), «Важко відповісти» (2 респондента).

На запитання «Ваші пропозиції щодо покращення практичної підготовки»:

немає – 2 респонденти;

ніяких рекомендацій я не можу навести, так як все було на кращому рівні – 1 респондент;

пропозицій не маю – 1 респондент;

пропозицій немає – 1;

я вважаю що тривалість практики потрібно збільшити – 1.

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами проходження практики є переважно високим;

– рівень досягнення основних цілей практики респонденти оцінили як високий;

– більшість з типових труднощів при проходженні практики опитані здобувачі вищої освіти позначили як такі, з якими вони не зіткались;

– респонденти продемонстрували значний рівень задоволеності взаємодією з керівниками практики (як від Університету, так і від підприємства);

– серед запропонованих тверджень для опису результатів практики більшість респондентів обрали «позитивні» твердження із запропонованих варіантів;

– більшість опитаних здобувачів вищої освіти обрали варіанти відповіді «Так, хотів (хотіла) б» та «Скоріше так» стосовно бажання пройти практику на тому ж підприємстві (організації) ще раз.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

 1. При взаємодії з керівниками практики від суб’єктів господарювання (баз практики) звертати увагу на необхідність створення умов для повноцінного засвоєння здобувачами вищої освіти вимог практичної діяльності.
 2. Згідно з Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

П ДонНУЕТ 05.02-01-2020 враховувати побажання здобувачів ВО, які мають можливість самостійно, за погодженням із керівником групи забезпечення освітньої програми, підбирати для себе базу практики для набуття практичних навичок.

Опитування студентів, які навчаються на освітній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей проводилось у формі онлайн-опитування 01.09.2020 – 31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 3) із використанням сервісу Microsoft Forms.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-iaki-navchaiutsia-na-osvitnij-prohrami-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv/

 

Комплексне питання стосувалось типових труднощів, з якими респонденти могли зіткнутись при проходженні практики (табл.1).

 

Таблиця 1 –  Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи доводилось Вам зіткатися при проходженні практики з труднощами?», осіб

Перелік труднощів, що можуть виникати у процесі проходження здобувачами вищої освіти практики на підприємствах, установах, організаціях Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так, доводилось Ні, не доводилось Важко відповісти Разом
1. Недостатність отриманих в ході навчання в Університеті знань 0 6 0 6
2. Недоліки в організації практики 0 5 1 6
3. Погане ставлення представників бази практики 0 6 0 6
4. Обмеження у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення 0 5 1 6
5. Труднощі у підготовці звітної документації 0 5 1 6
6. Відсутність допомоги керівника від бази практики 0 6  

0

6
7. Обмеження у доступі до методичного забезпечення практичної підготовки 0 6  

0

6

 

Серед запропонованих варіантів можливих труднощів більшість було позначено як такі, з якими респонденти не зустрічались при проходженні практики.

У наступному блоці з двох питань респондентам пропонувалось оцінити в цілому свою взаємодію з керівниками практики (від Університету та від підприємства (cоб’єкта господарювання)) за шкалою від 1 до 10, де 1 – «повністю не задоволена(ний), 10 – «повністю задоволена(ний)».

Відповіді на обидва питання відображають значний рівень задоволеності здобувачів вищої освіти щодо організації консультування та взаємодією з керівниками практики.

Відповідаючи на питання «Як Ви вважаєте, чи достатньою є тривалість практики для досягнення її цілей та завдань?» 6 респондентів обрали варіант відповіді «Так, тривалість практики є достатньою».

Університет знає

Університет Туган-Барановського знає: Хрещення

19 січня відзначається Хрещення Господнє, що завершує цикл зимових різдвяних свят. Це церковне свято стоїть поряд із такими святами, як, наприклад, Різдво Христове і Вознесіння Господнє.

Традиції і звичаї Хрещення. Напередодні Хрещення, 18 січня, люди відзначали Водохресний святвечір. У цей день дотримувався піст. Найвідоміші традиції цього свята пов’язані з водохресними купаннями в ополонці. Для цього воду з ополонки святять, після чого вона, за деякими віруваннями, набуває лікувальних та чудодійних властивостей. За церковними канонами, купатися в ополонці можна тільки після освячення води, молитви і завчасного причастя.

Також в церквах з 19 січня протягом тижня святять воду всім бажаючим. Вважається, що така вода ніколи не зіпсується і залишиться питною.

Університет Туган-Барановського вітає всіх із світлим та чистим днем Хрещення! Бажаємо міцного здоров’я, витримки та холодного розуму. Зі святом!

Опитування студентів, які навчаються на освітній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей проводилось у формі онлайн-опитування 01.09.2020 – 31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 3) із використанням сервісу Microsoft Forms.

На запитання «Наскільки, на Вашу думку, було досягнуто такі цілі практики, яку Ви проходили? 1. Оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії» отримано результати, що узагальнено у табл. 1.

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Наскільки, на Вашу думку, було досягнуто такі цілі практики, яку Ви проходили? 1. Оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії

Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
скоріше досягнуто 1
досягнуто повністю 5

 

У продовження анкетування передбачено надання відповіді на запитання «Наскільки, на Вашу думку, було досягнуто такі цілі практики, яку Ви проходили? 2. Формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті»

Відповіді розподілилися наступним чином:

 1. «Досягнуто повністю» – 4 респонденти.
 2. «Скоріше досягнуто» – 2 респонденти.

У відсотковому виразі співвідношення складає 86% до 14 %.

На запитання «Наскільки, на Вашу думку, було досягнуто такі цілі практики, яку Ви проходили? студенти продемонстрували таку відповідь: скоріше досягнуто – 1, досягнуто повністю – 5.

Опитування ЗВО «Обладнання переробних і харчових виробництв» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-universytetu-tuhan-baranovskoho-2/

На комплексне запитання «Оптимальність навчального навантаження» отримані результати  зведено в таблицю 3.

Таблиця 3 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на комплексне запитання «Оптимальність навчального навантаження», осіб

Оптимальність навантаження Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять         5 5
Лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять         5 5
Навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       1 4 5
частки самостійної роботи з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)         5 5

 

На запитання «Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін», де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє». Студенти відмітили, що їх повністю задовольняє достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студенти активно користуються доступною для них інформацією (організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, графіком організації навчального процесу, розкладом занять, навчальним план, індивідуальним планом);

– респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) ;

– студенти обізнані щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо;

– оптимальність навчального навантаження задовольняє студентів.

 

Опитування ЗВО «Обладнання переробних і харчових виробництв» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-universytetu-tuhan-baranovskoho/

На наступне запитання «Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо), де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє», студенти відповіли («4» – 1 студент, «5» – 4 студенти).

Респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо).

На комплексне запитання щодо рівня обізнаності щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо, отримані результати відображені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на  запитання щодо рівня обізнаності норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо, осіб

Рівень обізнаності здобувача ВО Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)       1 4 5
Видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни         5 5
Порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати         5 10
Порядку та термінів здачі робіт, які потрібно виконати       1 4 5

 

Відповіді показують, що студенти обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни та норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо).

Опитування ЗВО «Обладнання переробних і харчових виробництв» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповіді на комплексне запитання «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план, індивідуальний план)»  зведено в таблицю 1.

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу

(графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план,

індивідуальний план)», осіб

Доступність Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу       1 4 5
Графік організації навчального процесу         5 5
Розклад занять       1 4 5
Навчальний план         5 5
Індивідуальний план         5 5

 

Відповідаючи на питання «Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження» де «1» – «повністю не задовольняє», а «5» – «повністю задовольняє». Усі студенти відповіли, що повністю задовольняє оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження.

Анонс

Університет Туган-Барановського запрошують долучитися до конкурсу PechaKucha

Шановні викладачі та студенти Університету Туган-Барановського! Запрошуємо вас долучитися до зимового конкурсу неформальних презентацій
“PechaKucha 20×20 | Маленький принц” у форматі онлайн!

Темами зимової PechaKucha стали цитати з твору “Маленький принц” Антуана де Сент-Екзюпері:

 •  Ми відповідаємо за тих, кого приручили.
 • Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти – це твої дії, і немає іншого тебе.
 • Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування.

Реєструйтеся до 05.02 за посиланням: https://cutt.ly/7jgkdEF  

Що таке PechaKucha 20 × 20? Це простий формат презентацій, коли ви показуєте 20 слайдів по 20 секунд кожен. Таким чином тривалість доповіді обмежена 6 хвилинами 40 секундами. Ви можете розповісти про свої творчі проекти, захоплення, людей, які вас надихають, нових та інноваційних проектах, і тд.

Що необхідно зробити?

 1. Необхідно зареєструватися за посиланням: https://cutt.ly/eaMrrWD
 2. Обрати з переліку тему, на яку готуватимете презентацію
 3. Підготувати презентацію та виступ на 6 хвилин 40 секунд
 4. Прийти на репетицію
 5. Виступити на конкурсі 12 або 26 лютого

Коли це буде? Конкурс проходитиме 12 та 26 лютого в Університеті АрселорМіттал Кривий Ріг (Вул. Криворіжсталі 1, ост. “3 дільниця”).

Якою мовою готувати презентацію? Обирайте мову, яка Вам до душі

Як проходитиме виступ? З урахуванням карантинних обмежень запрошуватимемо журі та учасників до виступів, глядачі будуть спостерігати за конкурсом за допомогою прямої трансляції через Facebook.

 *Переможці отримають цінні призи.

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» (Бакалаври)

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти (SQ_11) стосувалось оцінювання респондентами наявності різних аспектів освітнього середовища, необхідних для задоволення потреб та інтересів різних категорій, зокрема осіб з особливими потребами. Опитування проводилось у формі онлайн-опитування 22.03.2021 – 05.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

З огляду на характер оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не згоден» до «5» – «повністю згоден»). Зведена таблиця із розподілом відповідей 17 опитаних здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» представлена нижче (табл.1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

    Оцінка критерію Середня оцінка
Найменування критерію 1 2 3 4 5
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 1   1 1 14 4,59
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       3 14 4,82
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм     1 2 14 4,76
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки     1 2 14 4,76
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок   1   1 15 4,76
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)       2 15 4,88
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти     1 2 14 4,76
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       5 12 4,71
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти     2 1 14 4,71
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна     1 3 13 4,71
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       3 14 4,82
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       3 14 4,82
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти     3 2 12 4,53
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       6 11 4,65
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами     2 3 12 4,59
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами   2 3 4 8 4,06
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами   1 1 5 10 4,41
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій     1 4 12 4,65

 

Як свідчать дані таблиці 1, загалом більшість оцінюваних критеріїв (11 з 18) отримали високі середні бали, що свідчить про високий рівень відповідності вказаних аспектів освітнього середовища потребам та інтересам здобувачів вищої освіти.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти:

– адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті (4,82);

– в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки (4,76);

– на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок (4,76);

– в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм (4,76);

– в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) (4,88);

– в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти (4,76);

– інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні (4,71);

– Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти (4,71);

– інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна (4,71);

– здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ (4,82);

-питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ (4,82).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти освітнього середовища:

– в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами (4,06);

– адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами (4,41);

– освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (4,59);

– в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти (4,53);

– в Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами (4,59).

З огляду на отримані результати, адміністрації Університету слід підтримувати рівень відповідності потребам та інтересам здобувачів вищої освіти за критеріями, що отримали високі оцінки, однак звернувши особливу увагу на аспекти, за якими, незважаючи на досить високий середній бал, було отримано відповіді із низькими оцінками (3 бали і нижче). Це питання блоку щодо аспектів, пов’язаних із відповідністю освітнього середовища потребам та інтересам осіб із особливими потребами, а саме:

– в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами;

– адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами;

– освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти тощо.

Хоча низькі оцінки за вказаними критеріями носять одиничний характер, тобто проблеми, що їх викликали, не носять системного характеру, однак мета загального удосконалення освітнього середовища і підвищення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти вимагають посиленої уваги до цих критеріїв.

Жоден з респондентів не надав пропозицій для удосконалення освітнього середовища з метою забезпечення більшої відповідності потребам та інтересам здобувачів вищої освіти.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

 1. Гаранту освітньої програми вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей осіб з особливими освітніми потребами в реалізації права на освіту, щодо створеної Університетом інфраструктури та можливостей отримувати такими особами інформації із сайту Університету.
 2. Групі забезпечення та НПП, що викладають на освітній програмі, приділити увагу забезпеченню позанавчальної діяльності та відпочинку здобувачів вищої освіти, задоволенню їх побутових потреб впродовж навчального дня, сприянню діяльності органів студентського самоврядування.