Про результати опитування за анкетою SQ_12 щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій» здобувачів ВО спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій, проведеного у період з 19.04.2023 р. по 22.04.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності.

За результатами анкетування встановлено, що:

– на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-студент» переважна більшість здобувачів ВО (82%) дала відповідь «ніколи не стикався» та «майже не стикався»; 18% – важко відповісти;=;

-на питання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? студент-викладач» були отримані наступні відповіді :

– відповіді на запитання «З конфліктними ситуаціями за участю кого і як часто особисто Ви стикалися у межах ДонНУЕТ? батьки-адміністрація/викладач» (рис. 2):

– на запитання «Чи добре Ви знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ?» були отримані відповіді: 28% респондентів відповіло «так», 36% здобувачів відповіли «скоріше так» і 36% – «важко відповісти».

– здобувачі ВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» відповіли на наступне запитання анкети: «Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ?», таким чином:

 

Ким зазвичай (найчастіше) розв’язується конфліктна ситуація «студент-студент» у ДонНУЕТ? Студентами Директором навчально-наукового інституту Проректором ДонНУЕТ Викладачем Поліцією Міністерством освіти і науки України Судом Важко відповісти
«батьки-адміністрація/викладач» 55% 91% 91% 46%
«студент-батьки» 28% 36% 9% 36% 18%
«студент-викладач» 36% 55% 27% 9% 9% 9% 9%
«студент-студент» 100% 36% 9% 64% 27%

 

– варіанти відповідей на запитання анкети: «Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …булінгу?» наведені на рис.:

73% опитаних відповіли: мені такі випадки невідомі; 18% – цілком ефективний порядок реагування адміністрації на доведені випадки булінгу; 9% – важко відповісти.

Варіанти відповідей здобувачів ВО на запитання щодо ефективності реагування адміністрації на випадки сексуальних домагань, дискримінації та корупції наведені у таблиці:

 

Питання Мені такі випадки не відомі Цілком ефективний Скоріше ефективний Важко відповісти Зовсім

не ефективний

Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки сексуальних домагань 63% 18% 9%
Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …дискримінації 63% 18% 9%
Як Ви вважаєте, наскільки ефективним є порядок реагування адміністрації на доведені випадки …корупції 63% 18% 9%

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 14 від 27.04.2023), було ухвалено:

  1. Більш детально познайомити здобувачів з Положенням про вирішення конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ.
  2. Включити до переліку тем соціально-гуманітарних дисциплін питання щодо психологічних засад вирішення конфліктних ситуацій у середовищі професійного спілкування.
  3. Постійно моніторити ситуації щодо виникнення та вирішення конфліктних ситуацій.
  4. Приділити особливу увагу питанням попередження та подолання, розв’язання конфілктних ситуацій під час спілкування в закритому просторі в умовах он-лайн навчання.

 

 

 

48 разів прочитано