Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

31 березня 2022 р. відбулося засідання № 10 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського у дистанційному форматі.

На засідання підключилися через Skype 16 осіб із 22 загального складу Вченої ради:

Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Горіна Г.О. – завідувач кафедри туризму та країнознавства, д.е.н., професор; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н., доцент;Воробйова Ю.М. – аспірант; Сарапіна М. – представник студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджено звіт про роботу Ради молодих учених Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

2. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

3. Затверджено звіт про виконання рішень Вченої ради за березень 2021-2022 н.р.

4. Заслухано та ухвалено звіт гарантів ОП про підготовку до захисту кваліфікаційних робіт здобувачів.

5. Рекомендовано до друку навчальний посібник «Теоретичні основи харчових технологій» (автори В.А. Гніцевич, Ю.А. Горяйнова).

6. Затверджені результати підвищення кваліфікації НПП Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

7. Розглянуто інші питання.

321 разів прочитано