Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

07 жовтня 2021 р. відбулося засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 20 осіб із 23 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Літовка І.Н. – в.о. головного бухгалтера; Лохман Н.В. – завідувач кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Воробйова Ю.М. – аспірант; Чепурнова А.В. – економіст планово-фінансового відділу; Левченко Д., Гугунава Л., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Затверджено звіт «Про виконання Стратегії Університету до 2025 р.: Програма 1. Адміністративна діяльність».

2. Затверджені індивідуальні навчальні плани, індивідуальні плани наукової роботи та теми дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Затверджено звіт стипендіату Кабінету Міністрів України Бочарової Ю.Г., д.е.н., доцента.

5. Ухвалено План роботи Вченої ради ДонНУЕТ на 2021-2022 н.р.

6. Затверджено звіт ученого секретаря ДонНУЕТ про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за вересень 2021 – 2022 н.р.

7. Прийняте рішення про рекомендацію до друку колективної монографії авторського колективу ДонНУЕТ «Економетричне моделювання управлінських рішень на макро- та мікрорівнях».

8. Розглянуто інші питання.

402 разів прочитано