Чому варто навчатися в Університеті Туган-Барановського

Університет Туган-Барановського 

це:

  • більш ніж 100-річна історія (Університет було засновано в 1920 році)
  • участь у Великій Болонській Хартії Університетів
  • членство в Європейській асоціації Університетів, Асоціації економічних університетів Південної та Східної Європи, регіону Чорного моря та інших міжнародних організаціях
  • співпраця більш ніж з 50-ма партнерами з Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Португалії, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії та інших країн світу

В УНІВЕРСИТЕТІ ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ПРЕДСТАВЛЕНО 14 СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО 9 ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська).
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Галузеве машинобудування. Обладнання харчових і переробних виробництв
142 Енергетичне машинобудування. Холодильні машини і установки
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносин

 

Чекаємо на ВАС в Університеті Туган-Барановського!

224 разів прочитано