«Адаптаційний день» першокурсника Університету Туган-Барановського: індивідуальний навчальний план

1 та 2 вересня в Університеті Туган-Барановського проходять адаптаційні дні для першокурсників. Студентів 1 курсу будуть вводити у курс подій, як працює Університет, говоритимемо про інфо-ресурси, маст-хев кожного студента ДонНУЕТ, організаційну структуру та освітній процес.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти (здобувача ВО) – нормативний документ Університету, за яким здійснюється навчання, виходячи з вимог освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, з максимальним урахуванням індивідуальних потреб, особистісних освітньо-професійних інтересів щодо фахової підготовки і вимог ринку праці.

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану за відповідною спеціальністю та складається з обов’язкових та вибіркових дисциплін.

Індивідуальний навчальний план здобувача ВО ведеться в паперовій формі, видається здобувачу ВО на початку кожного семестру, а в міжсесійний період зберігається в дирекції ННІ. Після кожного семестру виконаний індивідуальний навчальний план підписується здобувачем ВО, директором ННІ, підпис завіряється печаткою ННІ; після завершення навчального року обов’язково зазначається номер наказу про переведення на наступний курс навчання.

Дізнатися більше про індивідуальний навчальний план: Офіційний сайт ДонНУЕТ > Про Університет > Нормативні документи > Положення Університету  >  Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

 

487 разів прочитано