День Гідності й Свободи

21 листопада 2019 року біля пам’ятника на честь бійців, які загинули під час виконання військового обов’язку в зоні проведення антитерористичної операції на сході України (меморіальний комплекс) відбулася церемонія покладання квітів із нагоди Дня Гідності й Свободи.

Адміністрація, науково-педагогічний колектив та студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського також вшанували памʼять загиблих.

Студфієста 2019

21 листопада 2019 року в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського пройшов щорічний осінній студентський фестиваль «Студентська осінь», який цьогоріч мав назву «СТУДФІЄСТА».

Захід став одним із найулюбленіших і масштабних університетських заходів. Щоб поборотися за звання самого творчого інституту, студенти готувалися дуже плідно.

В актовій залі зібралися численні глядачі та шанувальники фестивалю. Всі з нетерпінням чекали початку. Адже фестиваль «Студентська осінь» по праву можна назвати святом молодості, енергії, щирості й драйву, де будь-який студент може реалізувати свої найсміливіші творчі ідеї.

Тут задіяні два інститути цілими командами. Змагальний дух відходить на другий план. Найважливіше ‒ це тривала спільна підготовка, творче єднання, і, нарешті, довгоочікувані зіркові хвилин виступу. Цей процес дарує яскраві та незабутні позитивні емоції! Для студентів це найголовніша мотивація!

Наприкінці заходу Нєізвєстна Олена Володимирівна ‒ директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування та Коренець Юрій Миколайович – директор навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму вручили почесні грамоти за високі показники у навчанні, за активну громадську діяльність та за активну участь в житті університету.

Так тримати!

ІНТЕГРОВАНИЙ ОБЛІК: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сьогодні спостерігається така тенденція, як інтегрування всіх видів обліку і бюджетування, контролю й аналізу в процесі управління виробництвом. Вона прослідковується в розробках і освоєнні нової продукції, забезпеченні виробництва матеріально-виробничими ресурсами; організації, у виборі методів і каналів збуту; визначенні організаційної структури управління, тобто наявні компоненти вимагають створити нову інтегровану систему, підпорядковану принципам централізації та децентралізації в управлінні й організації обліку, їх поєднанню, орієнтації на довгострокові цілі розвитку підприємства та широку участь його працівників в управлінні.

Інтегрована система обліку – це об’єднання (кооперація) діючих елементів господарювання для досягнення спільних цілей. Його також називають складовою частиною управлінської системи підприємства.

Інтегрована облікова система є одним із перспективних напрямів інформаційного забезпечення системи управління організацією, тому що інформація об’єднує процеси, технології, персонал і ресурси, результатом взаємодії яких виникає інтегрований економічний ефект.

Необхідність формування інтегрованої облікової системи обумовлено різнобічними інформаційними потребами системи управління організацією, що відображають стратегію її розвитку, яка, у свою чергу, являє собою систему оціночних показників, які враховують найважливіші параметри фінансово-господарської діяльності організації, включаючи показники ефективності. Зокрема, фінансова облікова система формує показники, що характеризують результативність діяльності, фінансовий стан і фінансову стійкість організації.

Інтегрований облік у системі управління дозволяє визначити стратегію розвитку організації, діагностувати її поточну діяльність, застосовувати коригуючі дії у разі відхилень від заданих параметрів, шляхом інформаційного забезпечення управлінських процесів, що значно підвищує якість і ефективність прийнятих управлінських рішень. У цьому зв’язку цінність облікової інформації для цілей управління та якість управлінських рішень, прийнятих на її основі, безпосередньо залежить від рівня кваліфікації та професіоналізму як працівників підсистем інтегрованого обліку, так і користувачів інформації в особі керівників різних рівнів і фахівців відповідних профілів, покликаних постійно вдосконалювати свої навички через систему освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

Отже, інтегрований облік по-перше, це не тільки всебічний та достовірний облік усього майна підприємства, витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, що застосовуються в нашій господарській практиці, а й аналіз у співставленні з планом та контроль операцій для прийняття ефективних управлінських рішень; по-друге, під інтегрованим обліком розуміється не тільки процес відображення показників бюджету і факт їх здійснення, але й обробка всіх облікових і планових даних, їх аналіз та контроль.

3МIЦНЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТIВ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Проєкт здійснюється Програмою імені Джеймса Вільяма Фулбрайта в Укрaїнi за фінансової підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.).

У вищезазначеному проєкті взяли участь в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського д.е.н., професор Оксана Богданівна Чернега, перший проректор, к.т.н., доцент Радіон Петрович Никифоров та завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування д.е.н., доцент Наталія Сергіївна Іванова.

Мета проєкту:

Посилити спроможність переміщених університетів, забезпечувати якісні освітні послуги, що відповідають потребам студентів і роботодавців у нових громадах.

Цілі проєкту:

  1. Надати допомогу переміщеним університетам у розробці реалістичного бачення майбутнього своїх інституцій та їхньої ролі у нових громадах. Сприяти створенню стратегічних планів розвитку університетів на наступні три-п’ять років для досягнення поставлених цілей.
  2. Підтримати переміщені університети у розробці власного індивідуального бренду, що відображатиме їхні унікальні академічні традиції в новому середовищі. Сприяти включенню нового брендингу в промо- та інформаційні кампанії та веб-сайти університетів.
  3. Створити умови для кращої взаємодії переміщених університетів через заснування консорціуму із залученням українських та американських університетів, що можуть слугувати позитивними прикладами. Підтримувати переміщені університети в реалізації своїх стратeгічних планів.

Семінар із бачення та стратегічного планування допоможе учасникам у розробці інституційного бачення та стратегічного плану розвитку їхнього ЗВО на наступні три-п’ять років. План враховуватиме теперішнє становище університетів і потреби студентів, викладачів, роботодавців і нових громад, в яких нині функціонують ЗВО.

Соціологічне дослідження університету сприятиме розробці бачення, стратегічного плану та індивідуального бренду ЗВО. Дослідження вивчать сильні та слабкі сторони університетів-учасників проєкту через залучення студентів, викладачів та інших зацікавлених сторін за допомогою опитувань, фокус-груп та індивідуальних інтерв’ю.

Семінар із суспільної ролі університету та фандрайзингу покращить знання та навички учасників у таких сферах як промо-та інформаційні кампанії, суспільно-корисні проєкти, фандрайзинг та залучення громади. Це дасть змогу інституціям-учасникам успішно реалізовувати свої стратегічні плани й інтегруватись у нові громади.

Соціологічне дослідження громади допоможе університетам визначити потреби їхнього нового середовища та роль, яку вони можуть відігравати у своїх нових громадах. За допомогою кількісних та якісних методів буде досліджено очікування потенційних студентів і роботодавців від університету, а також його потенційний внесок у задоволення потреб ширшої громади.

Семінар з питань розвитку громади дасть змогу учасникам обговорити проєкти інституційного бачення та стратегічного плану розвитку свого ЗВО, що включатиме результати соціологічних досліджень університету та громади. Кожен університет-учасник також розробить план оновлення свого бренду, який відображатиме унікальний характер ЗВО та його роль у своїй новій спільноті.

Промо- та інформаційна кампанія підтримає університети у створенні ефективних промо- та інформаційних матеріалів на основі оновленого бренду, а також у використанні інструментів для залучення ширшого кола потенційних студентів у нових громадах.

Розробка веб-сайтів допоможе університетам оновити свої інтернет-ресурси для ефективнішого залучення потенційних студентів та інформування широкого загалу про свою роль і внесок у мiсцеву громаду.

Заключний семінар дасть можливість учасникам обговорити оновлені проєкти стратегічних планів розвитку своїх інституцій та покращити спроможність університетів до ефективної реалізації цих планів.

Створення консорціуму сприятиме продовженню взаємодії та підтримки переміщених університетів після закінчення програми. Консорціум стане платформою для обговорення викликів і проблем, пошуку порад та розробки рекомендацій щодо спільних ініціатив і зусиль з адвокації.

Speaking club

20 листопада 2019 року відбулося чергове засідання розмовного клубу. Стало вже традицією запрошувати на цей захід гостей з Америки та Канади на засідання Speakingclubу ДонНУЕТ. Цього разу гості підготували презентацію на тему найрозповсюджених стереотипів.

Тема стереотипів та їх вплив на особистість є предметом дослідження багатьох психологів та педагогів і дуже актуальна сьогодні. Тому на засіданні клубу обговорювалися стереотипи про українців, розповсюджені серед іноземців та навпаки.

Жвава дискусія привела до висновків, що у мультикультурному суспільстві важливо не обмежуватися стереотипами, адже сприйняття інших, обмежене рамками стереотипів нерідко призводить до виникнення конфліктів.

З Днем філософії!

21 листопада 2019 року в ДонНУЕТ п’ятий рік поспіль, було проведено Міжнародний День філософії. За ініціативи ЮНЕСКО в цей день світова спільнота долучається до філософської спадщини з метою поглибити свої знання в галузі актуальних проблем сучасності, на які людство не може віднайти однозначні відповіді. У філософських традиціях минулого є певні спроби аналізу соціальних і природничих проблем, життєва мудрість минулого, що могла би стати в нагоді при вирішенні сучасних актуальних питань. Студенти та викладачі ДонНУЕТ зазвичай беруть участь у діалогах та заслуховують доповіді провідних учених.

За традицією нашого університету, було запрошено доктора філософських наук, професора кафедри філософії та соціальних наук Криворізького національного університету Тетяну Володимирівну Цимбал. Пані професор виступила з лекцією щодо буттєвого вкорінення людини, зупинившись на питаннях, які пов’язані із сенсоутворюючими складовими для існування кожного індивіда. Особливу увагу було приділено соціально-політичним проблемам нашої держави. Активна дискусія наприкінці зустрічі засвідчила зацікавленість із боку студентської молоді та спробу надати відповіді на нагальні питання більш досвідченого та фахового спеціаліста. Дякуємо Тетяні Володимирівні за можливість поділитися своїми науковими здобутками та інтересами.

Запрошуємо на екскурсію на машинобудівне підприємство ТОВ «Genestho»

Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання запрошує всіх бажаючих 22 листопада 2019 року о 10.30 долучитись до екскурсії на машинобудівне підприємство ТОВ «Genestho». Це єдине підприємство в України, яке займається виробництвом інноваційних систем для транспортування палет і стрічкових конвеєрів, застосовуючи робототехнічні комплекси.

Гарна новина з Маріуполя!

18 листопада 2019 року ми дізналися, що наш студент Микола Поставной (гр. дПТБД19(б) ‒ Маріуполь) став одним із переможців всеукраїнського конкурсу «Молодь знає: 5 порад Володимиру Зеленському».

У середині жовтня 2019 року Всеукраїнський фінансовий портал Maanimo ініціював проєкт «Молодь знає: 5 порад Володимиру Зеленському», до участі в якому було запрошено студентство з усіх провідних ЗВО нашої країни. Треба пояснити, що Maanimo.com ‒ це незалежний інформаційно-фінансовий портал про фінансові продукти та послуги в Україні. Дуже приємно, що цей бізнес-ресурс став організатором та спонсором конкурсу, мета якого – залучити талановиту молодь до процесу перебудови нашої держави та суспільства. Бо зараз країна стоїть перед великими змінами, які зможуть змінити життя не одного покоління українців. Податкова, медична, освітня реформи, запуск ринку землі – все це неповний список трансформацій, які очікує українське суспільство. І саме молодь стане тією рушійною силою, від якої залежить те, наскільки успішно ці зміни будуть втілені у життя. Саме тому Всеукраїнський фінансовий портал Maanimo ініціював конкурс студентських робіт «Молодь знає: 5 порад Володимиру Зеленському», який спрямований на те, щоб дати студентам трибуну для висловлювання своїх думок. Свої пропозиції та побажання треба було оформити й подати до 01 листопада поточного року.

Та повернемось у Маріуполь. Директор навчально-наукового інституті бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Хаврова Катерина Сергіївна, після отримання інформації про конкурс «Молодь знає: 5 порад Володимиру Зеленському», проінформувала студентів першого курсу про цей захід. І нам було дуже приємно, що знайшовся студент, який вирішив спробувати себе у цьому конкурсі. Це був студент першого курсу групи дПТБД19(б)-Мар «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Микола Поставной. І ця спроба Миколи Поставного була дуже вдалою. Наш студент виборов почесне сьоме місце з превеликої кількості претендентів на перемогу. Нам дуже приємно відзначити, що така талановита і небайдужа молодь є в нашому місті, тим більше у нашому навчально-науковому інституті бізнесу та гостинності Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Ми не публікуємо поради Миколи Поставного нашому Президентові, бо їх, як і поради усіх переможців проєкту можна подивитися у всесвітній павутині за посиланням https://maanimo.com/projects/molod-znae.

Випробовуйте свої сили та намагайтесь перемагати!

 

Презентація книжок Фонду “Бібліотечна країна”

19 листопада 2019 року в бібліотеці ДонНУЕТ відбулася презентація книжок, які було подаровано нашій бібліотеці Фондом “Бібліотечна країна”.

Серед представлених книг є і такі видання, які висвітлюють проблеми сьогодення.

У презентації взяв участь студент гр. МН-18 Олександр Богун.

 

Фотовиставка “Про що говорить каміння?”

У бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, за підтримки кафедри туризму та країнознавства, з 25.11.2019 р. по 06.12.2019 р. буде проходити фотовиставка “Про що говорить каміння?”

Запрошуються усі бажаючі!