3МIЦНЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТIВ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Проєкт здійснюється Програмою імені Джеймса Вільяма Фулбрайта в Укрaїнi за фінансової підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.).

У вищезазначеному проєкті взяли участь в.о. ректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського д.е.н., професор Оксана Богданівна Чернега, перший проректор, к.т.н., доцент Радіон Петрович Никифоров та завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування д.е.н., доцент Наталія Сергіївна Іванова.

Мета проєкту:

Посилити спроможність переміщених університетів, забезпечувати якісні освітні послуги, що відповідають потребам студентів і роботодавців у нових громадах.

Цілі проєкту:

  1. Надати допомогу переміщеним університетам у розробці реалістичного бачення майбутнього своїх інституцій та їхньої ролі у нових громадах. Сприяти створенню стратегічних планів розвитку університетів на наступні три-п’ять років для досягнення поставлених цілей.
  2. Підтримати переміщені університети у розробці власного індивідуального бренду, що відображатиме їхні унікальні академічні традиції в новому середовищі. Сприяти включенню нового брендингу в промо- та інформаційні кампанії та веб-сайти університетів.
  3. Створити умови для кращої взаємодії переміщених університетів через заснування консорціуму із залученням українських та американських університетів, що можуть слугувати позитивними прикладами. Підтримувати переміщені університети в реалізації своїх стратeгічних планів.

Семінар із бачення та стратегічного планування допоможе учасникам у розробці інституційного бачення та стратегічного плану розвитку їхнього ЗВО на наступні три-п’ять років. План враховуватиме теперішнє становище університетів і потреби студентів, викладачів, роботодавців і нових громад, в яких нині функціонують ЗВО.

Соціологічне дослідження університету сприятиме розробці бачення, стратегічного плану та індивідуального бренду ЗВО. Дослідження вивчать сильні та слабкі сторони університетів-учасників проєкту через залучення студентів, викладачів та інших зацікавлених сторін за допомогою опитувань, фокус-груп та індивідуальних інтерв’ю.

Семінар із суспільної ролі університету та фандрайзингу покращить знання та навички учасників у таких сферах як промо-та інформаційні кампанії, суспільно-корисні проєкти, фандрайзинг та залучення громади. Це дасть змогу інституціям-учасникам успішно реалізовувати свої стратегічні плани й інтегруватись у нові громади.

Соціологічне дослідження громади допоможе університетам визначити потреби їхнього нового середовища та роль, яку вони можуть відігравати у своїх нових громадах. За допомогою кількісних та якісних методів буде досліджено очікування потенційних студентів і роботодавців від університету, а також його потенційний внесок у задоволення потреб ширшої громади.

Семінар з питань розвитку громади дасть змогу учасникам обговорити проєкти інституційного бачення та стратегічного плану розвитку свого ЗВО, що включатиме результати соціологічних досліджень університету та громади. Кожен університет-учасник також розробить план оновлення свого бренду, який відображатиме унікальний характер ЗВО та його роль у своїй новій спільноті.

Промо- та інформаційна кампанія підтримає університети у створенні ефективних промо- та інформаційних матеріалів на основі оновленого бренду, а також у використанні інструментів для залучення ширшого кола потенційних студентів у нових громадах.

Розробка веб-сайтів допоможе університетам оновити свої інтернет-ресурси для ефективнішого залучення потенційних студентів та інформування широкого загалу про свою роль і внесок у мiсцеву громаду.

Заключний семінар дасть можливість учасникам обговорити оновлені проєкти стратегічних планів розвитку своїх інституцій та покращити спроможність університетів до ефективної реалізації цих планів.

Створення консорціуму сприятиме продовженню взаємодії та підтримки переміщених університетів після закінчення програми. Консорціум стане платформою для обговорення викликів і проблем, пошуку порад та розробки рекомендацій щодо спільних ініціатив і зусиль з адвокації.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

317 разів прочитано