Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 03.05.2023 р. по 06.05.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– оптимальність загального навчального навантаження в день згідно з розкладом (4,4);

– оптимальність загального навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом (4,4);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи (4,4);

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,3);

– оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань (4,3);

– розклад занять (4,3);

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,3);

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (4,2);

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4,2).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (3,6);

– порядок та терміни здачі видів робіт, які потрібно виконати (3,9).

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «4». Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження. В якості пропозиції щодо покращення організації занять з окремих дисциплін було зазначено «замінити розгляд теоретичних питань на практичних заняттях, на розгляд цікавих практичних кейсів».

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 15 від 11.05.2023 ).

За результатом анкетування запропоновано:

1. впровадити регулярні консультації щодо норм навчального навантаження

2. переглянути терміни виконання та здачі різних видів робіт з навчальних дисциплін

3. на початку кожного семестру визначати чіткі терміни для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

47 разів прочитано