Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня анкетою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 17.04.2023 р. по 20.04.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Teams.

В опитуванні взяли участь 11 здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.

Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.

Таблиця 1

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       1 10 4,9
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       2 9 4,8
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм       1 10 4,9
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки       1 10 4,9
5 На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок       3 8 4,7
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)     2 3 6 4,4
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       2 9 4,8
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні     1 2 8 4,6
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти   3 2 2 4 3,7
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна     1 6 4 4,3
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       3 8 4,7
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       4 7 4,6
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти     1 4 6 4,45
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою     5 1 5 4,0
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами     4 3 4 4,0
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами     1 5 5 4,4
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами     4 2 5 4,1
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій     2 3 6 4,4

 

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №14 від 27.04.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

 

45 разів прочитано