ВСТУП 2023: вступникам до МАГІСТРАТУРИ в Університеті Туган-Барановського

Вступникам до магістратури на основі ступеня бакалавра за спеціальностями  

035 «Філологія»,  

133 «Галузеве машинобудування»,  

181 «Харчові технології»,  

241 «Готельно-ресторанна справа»,  

242 «Туризм»  

потрібно до 16 липня 2023 року, до 18:00 години подати електронні заяви на участь у фахових іспитах із персонального електронного кабінету вступника. Такий кабінет кожному вступнику до магістратури потрібно створити на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ або за прямим посиланням https://cabinet.edbo.gov.ua/

Зареєструвати електронний кабінет вступника та подати із нього мінімум 2 заяви на участь у необхідних вступних випробуваннях (співбесіді з іноземної мови та фаховому іспиті(ах) відповідно до обраної(их) спеціальності(тей)) до 16 липня 2023 року до 18:00 години потрібно також вступникам до магістратури на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю за умови вступу на спеціальності

035 «Філологія» 

051 «Економіка» 

071 «Облік і оподаткування» 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 

073 «Менеджмент» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво та торгівля» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

242 «Туризм і рекреація» 

282 «Публічне управління та адміністрування» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Нагадуємо, що вступ виключно на контракт за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування»,  181 «Харчові технології» відбуватиметься без жодних вступних випробувань, а лише за заявами та мотиваційними листами. 

Електронні заяви на вступ до магістратури всім категоріям вступників потрібно буде подати в період з 31 липня по 21 серпня із персональних електронних кабінетів вступників.

472 разів прочитано