Записи

ВСТУП 2023: що робити після того як наклав КЕП?

Університет Туган-Барановськог овідповідає на найпоширеніші питання цьогорічних вступників у Телеграм-чаті.

Що робити після того як наклав КЕП (кваліфікований електронний підпис)? 

Тепер потрібно виконати вимоги до зарахування – підписати договори з Університетом в приймальній комісії та подати документи для формування особової справи.

Це можна зробити, починаючи від 10 серпня до 25 серпня.

ВСТУП 2023: розпочалося зарахування вступників на контракт

Заклади вищої освіти розпочали процес зарахування вступників на контрактну форму навчання. Відповідні рекомендації на зарахування будуть надаватися вступникам, які не вступили на бюджет, починаючи з 9 серпня.

Приймальні комісії закладів освіти мають змінювати статуси заяв вступників, які рекомендовані до зарахування на контракт.

Відповідно, на сайті Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» статуси заяв абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на контракт, мають змінюватися зі статусу «Допущено» на статус «Рекомендовано (контракт)». Зміна статусу заяви також відображатиметься в електронних кабінетах вступників.

Зарахування вступників на контрактну форму навчання може відбуватися до 30 серпня 2023 року. Детальний порядок конкурсного відбору вступників на контракт зазначено в правилах прийому відповідного закладу вищої освіти.

Вступники, які зараховані на контракт на фіксовані або відкриті конкурсні пропозиції, за певних умов можуть бути переведені на вільні бюджетні місця. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за контрактом, відбувається не пізніше 18 серпня.

Для отримання інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram.

Джерело: Освіта.UA

ВСТУП 2023: відповідаємо на питання вступників. Витяги з територіальної громади

В Телеграм-чаті для вступників ми відповідаємо на всі питання, які стосуються Вступної кампанії 2023.

Що з себе представляє “витяги з територіальної громади”?

Це довідка про місце реєстрації (прописки) особи. Представляє собою електронний документ з QR-кодом, який можна сформувати в додатку Дія, на сайті Дія або у будь-якому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Якщо ви подаєте документи в паперовому вигляді, то необхідно роздрукувати витяг, 2 копії.

 

ВСТУП 2023: вартість на навчання в Університеті Туган-Барановського

Вартість навчання в Університеті Туган-Барановського можна знайти на офіційному сайті в розділі ВСТУПНИКУ: https://vstup.donnuet.edu.ua/

Наприклад, ціни за навчання на бакалаврському рівні після школи (11 класів) доступні ТУТ

Вартість на навчання на контракт можна знайти тут – https://vstup.osvita.ua/r5/135/

ВСТУП 2023: підтвердження вибору місця навчання за допомогою Дія.Підпис

Як підтвердити вибір місця навчання за допомогою Дія.Підпис?

Разом з Міністерство освіти і науки України зробили для вступників інфографіку з покроковим алгоритмом. Також можна переглянути відеороз’яснення: https://youtu.be/IBeoKnJNrEk

Як підтвердити місце навчання в інший спосіб, дивіться тут: https://bit.ly/454netH

ВСТУП 2023: як зарахуватися на бюджет за отриманою рекомендацією

Як зарахуватися на бюджет за отриманою рекомендацією

Якщо ви хочете зарахуватися на бюджет за отриманою рекомендацією, необхідно до 18:00 8 серпня:

  • онлайн або в закладі освіти підтвердити вибір місця навчання;
  • виконати вимоги до зарахування (онлайн/офлайн надати копії необхідних документів);
  • укласти договір про навчання між закладом освіти і вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИБОРУ МІСЦЯ НАВЧАННЯ: АЛГОРИТМ ДІЙ

Джерело: Вступ.ОСВІТА.UA

ВСТУП 2023: надані рекомендації на бюджет

ВСТУПНИКАМ НАДАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА БЮДЖЕТ

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» 4 серпня оголошено рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання.

Зазначені рейтингові списки оголошені для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на базі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання.

На сайті інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» статус заяв тих абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на бюджет, змінено зі статусу «Допущено» на статус «Рекомендовано (бюджет)».

Джерело: Вступ.ОСВІТА.UA

ВСТУП 2023: документи у паперовій формі під час виконання вимог до зарахування

Під час виконання вимог до зарахування для формування особової справи вступники подають у паперовій формі такі документи:

  • 2 копії паспорту або іншого документа, що посвідчує особу;
  • 2 копії довідки про привласнення реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП) (за наявності);
  • 1 копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

ВСТУП 2023: реалізація права вступників на обрання місця навчання

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення (які отримали інформацію з офіційного вебсайту Університету), у строк, визначений для виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення Правилами прийому, мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір (контракт) про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання в закладі вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає включенню таких осіб до наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

Докладна інформація про реалізацію права вступників на обрання місця навчання доступна в розділі Х Правил прийому.

ВСТУП 2023: порядок прийому заяв та документів для участі у вступних випробуваннях

Порядок прийому заяв та документів для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання

  • Заяви для вступу до Університету вступники подають в електронній формі із особистого електронного кабінету, який створюють шляхом реєстрації на вебсайті: https://vstup.edbo.gov.ua/
  • До кожної заяви вступником вноситься текст мотиваційного листа, за потреби на визначену закладом освіти електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. Вимоги до оформлення та критерії оцінювання мотиваційних листів в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.
  • У ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського з 01 липня 2023 року працюватиме консультаційний центр приймальної комісії (далі – консультаційний центр) для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти:

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / НМТ / ЄФВВ/ ЄВІ;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

Особи, які мають підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви мають звернутися до одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Докладно з порядком прийому заяв та документів для участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі на навчання ви можете ознайомитись в розділі VI Правил прийому.