Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації».

20 березня 2019 р. кафедрою фінансів та банківської справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) була проведена IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація фінансово-кредитної системи України: виклики глобалізації». У збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції розкриваються теоретико-методологічні та практичні засади модернізації фінансово-кредитної системи країни в умовах глобалізації.

Дослідження авторів спрямовано на з’ясування розвитку страхового ринку, фінансів підприємств та фінансового менеджменту, проблем реформування бюджету та міжбюджетних відносин в Україні, інноваційно-інвестиційного розвитку країни, стабілізації фінансово-кредитних відносин та податкової системи, проблем удосконалення фінансових відносин в період соціально-політичних потрясінь, актуальним проблемам сучасного банківництва та удосконалення механізмів управління кредитними ризиками суб’єктів господарювання в умовах кризи, розвитку фінансової теорії та фінансової економетрики, розширення фінансової і валютної інтеграції.

Збірник розраховано на наукових працівників, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансів, банківської справи та страхування в епоху глобалізації.

За результатами конференції опубліковано збірник тез: МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 березня 2019 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019. – 141 с.

pdf ДонНУЕТ Збірник тез (20 03 2019 КФБС) (2019) (1.79 MB)

Дякуємо за участь усім учасникам та сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому!

З повагою, колектив кафедри фінансів та банківської справи ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

372 разів прочитано